پرواز های مستقیم

روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران

فروش ویژه بلیط پروازهای مستقیم ایران و ارمنستان در قاره پیما

چنانچه قصد سفر به ایروان پایتخت ارمنستان را دارید بهترین پروازها پروازهای مستقیم آرمنیا ایرویز Armenia Airways – ایران ایر تور Iran Air Tour – ایر کمپانی آرمنیا Air Company Armenia و ایران آسمان Iran Aseman Airlines و هواپیمایی ماهان Mahan Air Airlines از تهران به ایروان ( فقط به شهر ایروان ارمنستان پرواز وجود دارد ) می باشند. روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران بوسیله هواپیمایی ماهان و آسمان در زیر به طور کامل آمده است.

 

روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران

فروش ویژه بلیط هواپیمابه ایروان در قاره پیما

جهت دریافت نرخ ویژه بلیط ارمنستان ایروان قاره پیما با شماره های 1931613-0912 | 91028292-021 در تماس باشید

برنامه پروازی ایران ایر تور IRAN AIRTOUR Airlines  ( روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران ) به ایروان ارمنستان ( قیمت بلیط تهران ایران ایر تور ) به شرح زیر است :

پروازهای مستقیم ارمنستان

 روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر تور Iran Airtour Airlines و قیمت بلیط تهران ارمنستان ایروان ایران ایر تور :

پرواز های رفت تهران ایروان ایران ایر تور و قیمت بلیط تهران ایروان ایران ایر تور :
هفته ای 2 پرواز از تهران به ایروان در روز های شنبه و سه شنبه در ساعت 13:00 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه ایروان ارمنستان انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز تهران ایروان 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

پروازهای برگشت ارمنستان تهران ایران ایر تور و قیمت بلیط ارمنستان تهران ایر تور :
هفته ای 2 پرواز از ایروان به تهران در روز های شنبه و سه شنبه در ساعت 16:30 AM از فرودگاه ایروان ارمنستان به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز ایروان به تهران 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر تور برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد )

 

ساعت های پروازی اعلام شده به دلیل تغییرات زیاد دقیق نمی باشد لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازی آرمنیا ایرویز Armnia Airways  ( روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران ) به ایروان ارمنستان ( قیمت بلیط تهران ایروان آرمنیا ) به شرح زیر است :

پروازهای ایروان

 روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران به وسیله هواپیمایی آرمنیا Armenia Airways و قیمت بلیط تهران ارمنستان ایروان آرمنیا :

پرواز های رفت تهران ایروان آرمنیا و قیمت بلیط تهران ایروان آرمنیا :
هفته ای 4 پرواز از تهران به ایروان در روز های یک شنبه – سه شنبه – چهارشنبه و جمعه در ساعت 13:00 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه ایروان ارمنستان انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز تهران ایروان 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

پروازهای برگشت ارمنستان تهران آرمنیا و قیمت بلیط ارمنستان تهران آرمنیا :
هفته ای 4 پرواز از ایروان به تهران در روز های یک شنبه – سه شنبه – چهارشنبه و جمعه در ساعت 11:00 AM از فرودگاه ایروان ارمنستان به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز ایروان به تهران 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی آرمنیا برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد )

 

ساعت های پروازی اعلام شده به دلیل تغییرات زیاد دقیق نمی باشد لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازی ایر کمپانی آرمنیا Air Company Armenia  ( روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران ) به ایروان ارمنستان ( قیمت بلیط تهران آرمنیا ایر کمپانی ) به شرح زیر است :

 روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران به وسیله هواپیمایی ایر آرمنیا Air Armenia Aircompany و قیمت بلیط تهران ارمنستان ایروان آرمنیا :

پرواز های رفت تهران ایروان ایر کمپانی و قیمت بلیط تهران ایروان آرمنیا :
هفته ای 2 پرواز از تهران به ایروان در روز های یک شنیه و چهارشنبه در ساعت 20:00 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه ایروان ارمنستان انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز تهران ایروان 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

پروازهای برگشت ارمنستان تهران ایر کمپانی و قیمت بلیط ارمنستان تهران ایر کمپانی آرمنیا:
هفته ای 4 پرواز از ایروان به تهران در روز های یک شنبه و چهارشنبه در ساعت 18:15 PM از فرودگاه ایروان ارمنستان به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز ایروان به تهران 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایر کمپانی برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد )

 

ساعت های پروازی اعلام شده به دلیل تغییرات زیاد دقیق نمی باشد لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

پرواز های ایر کمپانی به ایروان در حال حاضر انجام نمی شود

برنامه پروازی آسمان Aseman  Airlines  ( روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران ) به ایروان ارمنستان ( قیمت بلیط تهران ایروان آسمان ) به شرح زیر است :

روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران

 روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران به وسیله هواپیمایی آسمان Aseman Airlines و قیمت بلیط تهران ارمنستان ایروان آسمان:

پرواز های رفت تهران ایروان آسمان و قیمت بلیط تهران ایروان آسمان :
هفته ای 4 پرواز از تهران به ایروان در روز های شنبه و دو شنبه و چهارشنبه وپنج شنبه در ساعت 09:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه ایروان ارمنستان انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز تهران ایروان 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

پروازهای برگشت ارمنستان تهران آسمان و قیمت بلیط ارمنستان تهران آسمان :
هفته ای 4 پرواز از ایروان به تهران در روز های شنبه و دو شنبه و چهارشنبه وپنج شنبه در ساعت 12:15 PM از فرودگاه ایروان ارمنستان به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز ایروان به تهران 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران آسمان برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد )

 

لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

پرواز های آسمان به ایروان در حال حاضر انجام نمی شود

برنامه پروازی ماهان Mahan Air Airlines  ( روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران ) به ایروان ارمنستان ( قیمت بلیط تهران ایروان ماهان ) به شرح زیر است :

روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران

 روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران به وسیله هواپیمایی ماهان ایر Mahan Air Airlines و قیمت بلیط تهران ارمنستان ماهان:

پرواز های رفت تهران ارمنستان ماهان و قیمت بلیط تهران ارمنستان ماهان:
هفته ای 5 پرواز از تهران به ایروان در روز های شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه ، پنج شنبه ، جمعه در ساعت 08:30 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه ایروان ارمنستان انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

پروازهای برگشت ایروان تهران ماهان و قیمت بلیط ایروان تهران ماهان:
هفته ای 5 پرواز از ایروان به تهران در روز های شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه ، پنج شنبه ، جمعه در ساعت 16:10 PM از فرودگاه فرودگاه ایروان ارمنستان به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود.

 

مدت زمان پرواز 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ماهان برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد )( برنامه پروازهای خارجی ماهان )

 

لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

پرواز های ماهان به ایروان در حال حاضر انجام نمی شود

نمایی از شهر ایروان

تور ارمنستان و خرید بلیط چارتر ارمنستان ( بلیط چارتر ایروان ) و بلیط پروازهای داخلی ارمنستان و رزرو هتل در ایروان و اجاره آپارتمان در ایروان ارمنستان :

شما علاوه بر خرید بلیط هواپیما ارمنستان به وسیله خدمات ما امکان خرید تور ارمنستان و بلیط چارتر ارمنستان ( بلیط چارتر ایروان )  و بلیط پروازهای داخلی ارمنستان و رزرو هتل در ایروان و اجاره آپارتمان در ایروان ارمنستان را در قاره پیما دارید
( جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط تور و هتل و آپارتمان با کارشناسان ما تماس بگیرید ).

وب سایت قاره پیما نماینده رسمی هواپیمایی ماهان و ایران آسمان در ایران می باشد 

شما به وسیله قاره پیما امکان رزرو و خرید بلیط هواپیمایی ایران آسمان و ماهان در مسیر تهران ایروان تهران و یا خرید بلیط پروازهای ایران آسمان و ماهان در سایر مسیرها را دارید.

تور ایروان ارمنستان هوایی

راه های تهیه بلیط ایروان ارمنستان و تور ارمنستان از قاره پیما:

قیمت بلیط پروازهای ایروان در تاریخ های مختلف تفاوت دارد.

لذا شما برای آگاهی از قیمت بلیط هواپیمایی ایران آسمان و ماهان در تاریخ های مختلف می توانید در قسمت جستجو آنلاین سایت قیمت پروازها در تاریخ های مختلف مشاهده سپس اقدام به رزرو و خرید بلیط مورد نظر خود فرمائید.

همچنین شما می توانید به وسیله چت آنلاین سایت و شماره تلفن های سایت و یا به وسیله اس ام اس و ایمیل با کارشناسان ما در ارتباط باشید و پس از آگاهی از قیمت و روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران ایروان ارمنستان تهران و شرایط پروازهای ایران آسمان و ماهان ( میزان بار مجاز و شرایط کنسل کردن و تغییر تاریخ و ویزا ارمنستان و … ) اقدام به رزرو و خرید بلیط نمائید. بلیط اتوبوس ارزان ارمنستان

 

ovdn tv,a vcv, , rdlj fgdx i,h\dlh jivhk hdv,hk hvlksjhk

سوالات متداول درباره پرواز به ارمنستان :

✈️ آیا پروازهای مستقیم تهران ایروان و ایروان تهران انجام می شود ؟

بله در حال حاضر تنها هواپیمایی آرمنیا ایرویز و ایران ایر تور پروازهای مستقیم بین تهران و ایروان انجام می دهد .

📅 هفته ای چند پرواز بین ایران و ارمنستان انجام می شود ؟

تا اطلاع ثانوی آرمنیا ایرویز هفته ای 4 پرواز و ایران ایر تور هفته ای 2 پرواز در هفته در تمام روزهای هفته انجام می شود .

💵 قیمت بلیط رفت و برگشت ارمنستان ؟

قیمت بلیط بستگی به تاریخ مورد نظر شما دارد ولی به دلیل کاهش پروازهای قیمت بلیط افرایش یافته است برای آگاهی از قیمت بلیط با شماره های ما در تماس باشید .

❓ شرایط سفر به ارمنستان در زمان شیوع ویرویس کرونا با آرمنیا ایرویز ؟

کلیه مسافرین بالای 2 سال در پروازهای ورودی به کشور ارمنستان می بایستی با مراجعه به آزمایشگاه های معتبر داخل کشور اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده زمانی 72 ساعت قبل از پرواز را به زبان انگلیسی همراه خود داشته باشند ( در غیر این صورت در زمان ورود به ارمنستان 14 روز قرنطینه خواهند شد )
افرادی که قصد خروج از ایروان به تهران را دارد می بایستی تست PCR منفی با اعتبار 96 ساعته همراه خود داشته باشند . 
نوجه داشته باشید شرایط فرود دائما در حال تغییر است جهت کسب اطلاعات به روز شده با شماره های قاره پیما در تماس باشید

🎫 آیا امکان رزرو اینترنتی بلیط پروازهای مستقیم ارمنستان وجود دارد ؟

در حال حاضر امکان رزرو بلیط رفت و برگشت به صورت اینترنتی وجود ندارد و تنها بلیط یک طرفه به صورت اینترنتی به فروش می رسد برای خرید بلیط رفت و برگشت با شماره های قاره پیما در تماس باشید .

پروازهای چارتر ارمنستان قاره پیما

خرید و قیمت بلیط چارتر ایروان ارمنستان با ارزانترین قیمت

سایر مسیرهای پروازی به ایروان ارمنستان

بلیط هواپیما ایروان

بلیط اتوبوس ارمنستان

رزرو هتل در تمام شهرهای ارمنستان

رزرو هتل در ارمنستان

تورهای ویژه ارمنستان

تور 3 شب ارمنستان با ارزان ترین قیمت خرداد 99

تور 3 شب ارمنستان با ارزان ترین قیمت تیر 99

تور 3 شب ارمنستان با ارزان ترین قیمت مرداد 99

تور 3 شب ارمنستان با ارزان ترین قیمت شهریور 99

هزینه دقیق سفر به ارمنستان به تومان دلار و ریال
بهترین مال ها و شاپینگ سنترهای ارمنستان
دستور تهیه غذا ها و کباب های ارمنی
سوغات ارمنستان چیست ؟
کافه های ارزان ارمنستان
بهترین فستیوال های ارمنستان
جاذبه های گردشگری ارمنستان
تفریحات مجردی و عشق و حال در ارمنستان
زمان ماسب سفر به ارمنستان

‫18 دیدگاه ها

 1. با سلام
  چنانچه سوالی درباره پروازهای مستقیم تهران ارمنستان دارید در این مکان سوال خود را مطرح نمائید . کارشناسان قره پیما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما جواب خواهند داد .

 2. سلام وقت بخیر
  قیمت بلیط یک طرفه به سمت ایروان چه مبلغی است؟
  اینجانب دو روزی هست که بدنبال بلیطم اما قیمت های ۱۴ ملیون به بالا می بینم آیا واقعی هستند؟
  شماره تماس مشاورین شما چند است؟

  1. با سلام
   قیمت بلیط یک طرفه از 4/200/000 تومان شروع می شود البته قیمت دقیق بستگی به تاریخ مورد نظر شما دارد .
   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09201931613 خانم جوان و یا شماره 88476799 در تماس باشید .

 3. مسافرین محترم توجه داشته باشید شرایط انجام تست از تاریخ 24 آبان سال 99 تغییر کرده است و مسافران می بایستی 72 ساعت قبل از پرواز از آزمایشگاه های معتبر داخل کشور تست منفی PCR به زبان انگلیسی همراه خود داشته باشند .

  1. ایا اطلاعات این پیچ بروزرسانی میشوند؟ من میخوام بدونم الان چه شرایطی برای پرواز هست؟ چه ایرلاین هایی پرواز دارن و قیمت میانگین بلیط برای تیرماه ۱۴۰۰ تقریبا چقدره، و ایا هنوز تست ۷۲ ساعته کرونا لازمه؟
   مرسی

   1. با سلام
    تمام اطلاعات بروز هستند در حال حاضر 2 ایرلاین آرمنیا ایرویز و ایر کمپانی آرمنیا پروازهای مستقیم از تهران به ایروان انجام می دهند .
    شروع قیمت پروازهای ایروان از 4/800/000 تومان به صورت رفت و برگشت و حدودا 2/000/000 تومان به صورت یک طرفه می باشد .
    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ما در تماس باشید .
    با تشکر از پیام شما – تیم پشتیبانی قاره پیما

 4. سلام وقت بخیر. 2 تا سوال داشتم، یکی این که آیا امکان این هست همراه مسافر یا در قسمت بار مواد غذایی مثل کالباس و غیره از ایروان به سمت ایران حمل کرد؟دوم این که فقط تست در ایروان برای کافی است یا در فرودگاه ایران هم باید تست کرونا مجدد داده شود؟

  1. با سلام
   تنها تست در ایروان کافی هست .
   و در مورد سوال اول بله امکان آوردن مواد غذایی در پروازهای ارمنستان وجود دارد .
   با تشکر از پیام شما – تیم پشتیبانی قاره پیما

 5. با سلام ، من میخام ی بلیط از رستوف Rov روسیه به ارمنستان Evn, سپس از ارمنستان Evn به تهران ika بگیرم برای تاریخ 7 june
  مسیر پرواز ارمنستان به ایران باز هست در حال حاضر؟! (به خاطر این شرایط کرونایی ایران خواستم بدونم پروازهای ارمنستان به ایران انجام میشه یا خیر ؟؟! )
  چون بلیط فروخته میشه اما نمیدونم پرواز انجام میشه یا خیر ؟!
  ممنون میشم پاسخ بدین ؟!!

  1. با سلام
   بله مرز هوایی ارمنستان و ایران باز است و هی مشکلی برای پرواز وجود ندارد .
   با تشکر از پیام شما – تیم پشتیبانی قاره پیما

 6. سلام ،
  ١- پرواز مستقیم به ايروان با چه ايرلاين‌هایی امکان‌پذیر است ؟
  ۲- هزینه بلیط رفت و برگشت چقدر است ؟
  ۳- برای رفتن به ایروان تست PCR باید در تهران انجام شود یا ازمایشگاههای شهرستان هم قابل قبوله ؟
  ۴- تاریخ ازمایش PCR باید چقدر قبل سفر باشد ؟
  ۵- کارت واکسیناسیون کرونا را لازم ندارند ؟
  ۶- هنگام برگشت از ایروان به تهران ، باز هم باید تست PCR مجدد بدهیم ؟
  ۷- اگر وقت سفارت امریکا به تعویق بیفتد ، امکان تعویض بلیط وجود دارد ؟

  با تشکر که پاسخ میدهید

  1. با سلام
   1- پروازهای مستقیم با ایرلاین های آرمنیا ایرویز و ایر کمپانی آرمنیا انجام می شود .
   2-هزینه بلیط بستگی به تاریخ رفت و برگشت دارد شروع قیمت از حدود 5 میلیون تومان می باشد .
   3-تمام آزمایشگاه های مورد قبول وزارت بهداشت در سطح کشور مورد قبول خطوط هواپیمایی ارمنستان می باشند .
   4-مسافران می بایستی 72 ساعت قبل از سفر تست خود را انجام دهند .
   5-خیر واکسیناسیون برای سفر به ارمنستان مورد نیاز نیست .
   6- بله حتما می بایستی هنگام بازگشت هم تست کرونا با جواب منفی داشته باشند .
   7- بله بلیط های ارمنستان صادر شده در قاره پیما سیستمی بوده و امکان تغییر تاریخ و کنسلی این پروازهای وجود دارد .
   با تشکر از پیام شما – تیم پشتیبانی قاره پیما

دکمه بازگشت به بالا
Open

خرید آنلاین بلیط و هتلتماس با ما