برنامه پروازی

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز

اطلاعات و راهنمای کامل درباره برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز در قاره پیما

در زیر برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به طور کامل شرح داده شده است البته توجه داشته باشید روزها و ساعات پرواز در فصل های مختلف کمی تفاوت دارد ولی ساعت های بروازهای بع طور کلی مانند جدول های زیر است . ( ایران ایر بجز پروازهای ذکر شده زیر پرواز خارجی دیگری در حال حاضر ندارد )

رنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز

فروش ویژه بلیط هواپیمایی ایران ایر در قاره

برای آگاهی از قیمت های فوق العاده بلیط هواپیمایی ایران ایر قاره پیما با شماره های 09121931613 – 91028292-021 در تماس باشید

پروازهای خارجی ایران ایر به شهرهای آسیا و خاورمیانه : برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای ترکیه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به آنکارا ترکیه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران آنکارا ترکیه تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر IranAir Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به آنکارا در روز های یک شنبه و چهارشنبه در ساعت 18:00 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه اسن بوغا آنکارا انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از آنکارا به تهران در روز های یک شنبه و چهارشنبه در ساعت 20:25 PM از فرودگاه آنکارا ترکیه به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به استانبول ترکیه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر استانبول ترکیه تهران به وسیله  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 7 پرواز از تهران به استانبول در تمام روزها و در ساعت  های مختلف از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه آتا ترک استانبول انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 7 پرواز از استانبول به تهران در روز  تمام روزها در ساعت های مختلف از فرودگاه آتا ترک استانبول به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای هند :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به بمبئی هند :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران بمبئی تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به بمبئی در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 07:05 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بمبئی هند انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از بمبئی به تهران در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 13:30 PM از فرودگاه بمبئی به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر ( هما ) برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای لبنان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به بیروت لبنان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران بیروت لبنان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به بیروت در روز چهارشنبه در ساعت 07:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بیروت انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از بیروت به تهران در روز چهارشنبه در ساعت 09:20 AM از بیروت به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای چین :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به پکن چین :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران پکن چین تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر هما Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به پکن در روز چهار شنبه و در ساعت 19:25 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه پکن ( بیجینگ ) چین انجام می شود مدت زمان پرواز 10 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از پکن به تهران در روز های پنج شنبه و در ساعت 22:40 PM از فرودگاه پکن به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 10 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر ( هما ) برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای آذربایجان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به باکو آذربایجان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران باکو آذربایجان تهران به وسیله ایرلاین ایران ایر هما Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
پروازهای همه روزه از تهران به باکو در روز های شنبه و یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و در ساعت 11:25 – 02:35 – 14:05 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه باکو آذربایجان انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 55 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
پروازهای همه روزه از باکو به تهران در روز های شنبه و یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و در ساعت 21:30 – 08:30 از فرودگاه باکو به امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 55 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای ازبکستان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به تاشکند ازبکستان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران تاشکند تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به تاشکند در روز جمعه و در ساعت 04:55 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه تاشکند ازبکستان انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از تاشکند به تهران در روز جمعه و در ساعت 09:40 AM از فرودگاه تاشکند به امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر هما برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای پاکستان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به کراچی پاکستان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر کراچی پاکستان تهران به وسیله  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به کراچی پاکستان در روز پنج شنبه در ساعت  07:40 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه کراچی پاکستان انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از کراچی پاکستان به تهران در روز پنج شنبه  در ساعت 12:05 از فرودگاه کراچی پاکستان به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای مالزی :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به کوالالامپور مالزی :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران کوالالامپور مالزی تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به کوالالامپور در روز های یک شنبه و سه شنبه و جمعه و در ساعت 23:25 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه کوالالامپور مالزی انجام می شود مدت زمان پرواز 8 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از کوالالامپور به تهران در روز های شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و در ساعت 13:30 PM از فرودگاه کوالالامپور مالزی به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 8 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر ( هما ) برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای سوریه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به دمشق سوریه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران دمشق سوریه تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به دمشق در روز های یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 18:10 PM از فرودگاه امام تهران به فرودگاه دمشق سوریه انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از دمشق به تهران در روز های یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 21:00 PM از فرودگاه دمشق سوریه به فرودگاه امام تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای امارات :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به دبی امارات :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر دبی امارات تهران به وسیله  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 7 پرواز از تهران به دبی در تمام روزها و در ساعت  های مختلف از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه دبی امارات انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 7 پرواز از دبی به تهران در روز  تمام روزها در ساعت های مختلف از فرودگاه دبی امارات به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

پروازهای خارجی ایران ایر به شهرهای اروپا : برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای آلمان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به فرانکفورت آلمان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران فرانکفورت آلمان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به فرانکفورت در روز های شنبه و دو شنبه و چهارشنبه در ساعت 07:20 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه فرانکفورت آلمان انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از فرانکفورت به تهران در روز های شنبه و دو شنبه و چهارشنبه در ساعت 12:00 PM از فرودگاه فرانکفورت آلمان به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به کلن آلمان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایران ایر تهران کلن تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به کلن در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 08:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه کلن آلمان انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از کلن به تهران در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 12:40 PM از فرودگاه کلن به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به هامبورگ آلمان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران هامبورگ تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به هامبورگ در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 07:40 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه هامبورگ آلمان انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از هامبورگ به تهران در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 12:10 PM از فرودگاه هامبورگ به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای انگلستان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به لندن انگلستان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز  روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران لندن انگلستان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به لندن در روز های یک شنبه و سه شنیه و پنج شنبه در ساعت 09:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه لندن انجام می شود مدت زمان پرواز 6 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از لندن به تهران در روز های یک شنبه و سه شنیه و پنج شنبه در ساعت 17:00 PM از فرودگاه لندن انگلستان به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 6 ساعت و 00دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای اتریش :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به وین اتریش :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران وین اتریش تهران به وسیله هواپیمایی ایر ان ایر Iran Air Airlines  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به وین در روز شنبه در ساعت 06:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه وین اتریش انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از وین به تهران در روز  شنبه در ساعت 05:10 PM از فرودگاه فرودگاه وین اتریش به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای فرانسه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به پاریس فرانسه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران پاریس تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به پاریس در روز سه شنبه و جمعه در ساعت 07:20 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه اورلی پاریس فرانسه انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از پاریس به تهران در روز  سه شنبه و جمعه در ساعت 12:05 PM از فرودگاه اورلی پاریس فرانسه به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای روسیه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به مسکو روسیه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران مسکو روسیه تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به مسکو در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 06:40 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از مسکو به تهران در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 10:55 AM از فرودگاه مسکو به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای ایتالیا :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به رم ایتالیا :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران رم ایتالیا تهران به وسیله هواپیمایی ایر ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به رم در روز چهار شنبه در ساعت 16:15 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه رم ایتالیا انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از رم به تهران در روز  چهار شنبه در ساعت 20:25 PM از فرودگاه رم ایتالیا به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به میلان ایتالیا :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران میلان ایتالیا تهران بوسیه ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به میلان در روز جمعه در ساعت 06:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه میلان ایتالیا انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از میلان به تهران در روز جمعه در ساعت 11:20 AM از فرودگاه فرودگاه میلان ایتالیا به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای سوئد :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به گوتنبرگ سوئد :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران گوتنبرگ تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به گوتنبرگ در روز دو شنبه و در ساعت های  09:15 AM و 07:30 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه گوتنبرگ سوئد انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از گوتنبرگ به تهران در روز دوشنبه و در ساعت های  13:50 PM و 12:30 PM از فرودگاه گوتنبرگ به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به استکهلم سوئد :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران استکهلم سوئد تهران بوسیه هواپیمایی ایران ایر Iran Air عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 4 پرواز از تهران به استکهلم در روز های شنبه و چهار شنبه و در ساعت های 07:30 AM و 09:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه استکهلم سوئد انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از استکهلم به تهران در روز های شنبه و چهار شنبه و در ساعت 12:30 PM و 13:50 PM از فرودگاه استکهلم به فرودگاه  امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای هلند :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به آمستردام هلند :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران آمستردم تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به آمستردام در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 06:45 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه آمستردام Schiphol انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از آمستردام به تهران در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 12:10 PM از فرودگاه آمستردام Schiphol به فرودگاه  امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی ایران ایر هما می باشد و شما امکان خرید بلیط پروازهای هما در کلیه مسیرهای پروازی داخلی و خارجی را به صورت 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با گارانتی ارزانترین قیمت از قاره پیما را دارید

برنامه سایر خطوط هواپیمایی

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز

برنامه پروازهای خارجی ماهان ایر قیمت روزها و ساعات پرواز

دکمه بازگشت به بالا
Open

خرید آنلاین بلیط و هتلتماس با ما