اخبار قاره پیما
خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / اگر گذرنامه قبل از وقت سفارت آمریکا گم یا تعویض شود چه باید کرد؟

اگر گذرنامه قبل از وقت سفارت آمریکا گم یا تعویض شود چه باید کرد؟

اگر گذرنامه قبل از وقت سفارت آمریکا گم یا تعویض شود چه باید کرد؟

چنانچه قبل از وقت ملاقات در سفارت آمریکا گذرنامه شما گم یا تعویض شده و شما گذرنامه جدید را قبل از وقت ملاقات دریافت کرده اید مشکلی وجود ندارد و با در دست داشتن گذرنامه جدید به سفارت آمریکا مراجعه نمائید ( چنانچه گذرنامه شده دزدیده شده است ارائه گزارش پلیس مبنی بر دزدیده شده پاسپورت به سفارت الزامی می باشد ) .

 

توجه نمائید :

  • چنانچه پاسپورت شما گم یا تعویض یا دزدیده شما و شما تا تاریخ وقت ملاقات قادر به دریافت گذرنامه جدید نبودید می بایستی وارد سایتی که وقت ملاقات را در آن دریافت کرده اید شده و نسبت به تغییر تاریخ وقت ملاقات خود اقدام نمائید .
  • تا حد امکان سعی کنید قبل از رفتن به سفارت گذرنامه شما حداقل 1 سال اعتبار داشته باشد تا در صورت موافقت با ویزا شما بعدا مشکلی از نظر اتمام تاریخ پاسپورت نداشته باشد .
  • چنانچه بعد از دریافت ویزا آمریکا اعتبار گذرنامه شما به پایان برسد و گذرنامه جدید دریافت نمائید مشکلی در ورود شما به آمریکا به وجود نمی آید فقط حتما هنگام ورود به آمریکا می بایستی گذرنامه قدیمی خود که ویزای آمریکا در آن وجود دارد همراه شما باشد و هر دو پاسپورت متعلق به یک کشور باشد .
CLOSE
CLOSE