اطلاعات ویزا آمریکاوقت سفارت آمریکا MRV

چند بار امکان تغییر وقت سفارت آمریکا وجود دارد؟

شما هر چند بار که بخواهید می توانید وقت سفارت خود را تغییر دهید فقط به نکات زیر نیز توجه داشته باشید :

  • چنانچه از زمان پرداخت MRV FEE بیش از  سال بگذرد شما می بایستی دوباره ایم مبلغ را پرداخت نمائید .
  • فقط امکان تغییر تاریخ وقت سفارت بدون پرداخت مجدد MRV FEE وجود دارد و چنانچه بخواهید سفارت خود را تغییر دهید می بایستی مجددا MRV FEE خود را پرداخت نمائید .
دکمه بازگشت به بالا
Open

تماس با ما