خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / در وقت تعیین شده نتوانستم در سفارت حاضر شوم چه باید بکنم

در وقت تعیین شده نتوانستم در سفارت حاضر شوم چه باید بکنم

در وقت تعیین شده نتوانستم در سفارت حاضر شوم چه باید بکنم :

چنانچه در وقت تعیین شده نتوانستید به سفارت آمریکا مراجعه نمائید و یا به هر دلیلی از ورود شما به سفارت جلوگیری شد  شما از طریق اکانت خود نمی توانید وقت را مانند مواقعی که قبل از رسیدن وقت سفارت آن را تغییر می دهید اقدام کنید زیرا وقت شما از نظر سیستم سایت دیگر تمام شده است برای این کار در قسمت Contact us سایت usvisa-info.com وارد شد و با ارسال ایمیلی به آدرس ایمیل سفارت آمریکا دلیل عدم حضور در وقت تعیین شده شماره گذرنامه، نام و نام خانوادگی و شماره رسید هزینه MRV را برای هر یک از متقاضیانی که باید وقت ملاقات خود را تغییر بدهند ارسال نمائید تا کارشناسان سفارت پس ار بررسی و در صورت وجود امکان تغییر تاریخ با شما تماس گرفته و در مورد نحوه تغییر تاریخ شما را راهنمایی کنند .

CLOSE
CLOSE