شرکت هواپیمایی

هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

درباره هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

نشان هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

  • شرکت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company در سال 1933 تاسیس شد این شرکت بزریگترین شرکت هواپیمایی کشور ترکیه می باشد و دارای بیش از 271 هواپیمای مسافربری و باربری است.دفتر مرکزی و فرودگاه مرکزی ( فرودگاه بین المللی آتا ترک Istanbul Atatürk Airport ) شرکت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company در شهر استانبول کشور ترکیه است و دومین فرودگاه این ایرلاین بعد از فرودگاه آتا ترک استانبول فرودگاه بین المللی صبیحا گوکچن Sabiha Gökçen International Airport می باشد.

فروش ویژه بلیط هواپیمایی ترکیش در قاره پیما

فروش بلیط هواپیمایی ترکیش به صورت سوتو SOTO در قاره پیما ( بلیط دو سر خارجی و بلیط هایی که مبدا آنها ایران نمی باشد ) - جهت آگاهی از قیمت های ویژه بلیط هواپیمایی ترکیش در قاره پیما با شماره های 09121931613 - 91028292-021 با ما در تماس باشید.

قاره پیما نمایندگی فروش بلیط هواپیمایی ترکیش می باشد و تنها امکان تغییر تاریخ و کنسل کردن بلیط هایی که از قاره پیما خریداری شده باشند برای ما وجود دارد - لطفا اگر بلیط خود را از طریق آژانس ها و یا سایت های دیگر تهیه کرده اید درباره تغییر تاریخ و کنسلی سوال نفرمائید.

 

هواپیما هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

نمایی از فرودگاه آتا ترک استانبول ترکیه

 

  • شرکت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company در حال حاظر به بیش از 265 مقصد مختلف در تمام قاره های جهان پرواز های مسافربری و باربری انجام می دهد که از شهرهای ایران تهران - تیریز - اهواز - اصفهان - کرمانشاه - مشهد و شیراز جز مقاصد این ایرلاین می باشد و شما می توانید بوسیله هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company از تهران - تیریز - اهواز - اصفهان - کرمانشاه - مشهد و شیراز به مقاصد زیر پرواز انجام دهید.

مقاصد مستقیم شرکت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company برای رزرو و خرید بلیط هواپیما از تهران - تیریز - اهواز - اصفهان - کرمانشاه - مشهد و شیراز به شرح زیر است:

رزرو و خرید بلیط مستقیم هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به شهرهای آفریقا.

الجزیره

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> الجزایر الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قسطنطنیه الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باتنه الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تلمسان الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> وهران الجزیره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بنین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کوتونو بنین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بورکینافاسو

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوآگادوگو بورکینافاسو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کامرون

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوالا کامرون --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> یائونده کامرون --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کیپ ورد

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پرایا کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سال کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سائو ویسنته کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوا ویشتا کیپ ورد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

چاد

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> انجامنا چاد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کنگو

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کینشاسا کنگو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ساحل عاج

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آبیجان ساحل عاج --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

جیبوتی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> جیبوتی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اریتره

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسمره اریتره --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اتیوپی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آدیس آبابا اتیوپی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

گابن

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لیبرویل گابن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

غنا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آکرا غنا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کنیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نایروبی کنیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مومباسا کنیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

لیبی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> طرابلس لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مصراته لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بنقازی لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> صبحا لیبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مالی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باماکو مالی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مورتانی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نواکشوت موریتانی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مراکش

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کازابلانکا مراکش --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

نیجر

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نیامی نیجر --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

نیجریه

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آبوجا نیجریه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لاگوس نیجریه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کانو نیجریه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

رواندا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کیگالی رواندا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

سنگال

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> داکار سنگال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

سومالی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> موگادیشو سومالی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

آفریقای جنوبی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کیپ تاون آفریقای جنوبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تانزانیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دارالسلام تانزانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کلیمانجارو تانزانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تونس

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تونس --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اوگاندا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> انتبه اوگاندا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

زامبیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لوساکا زامبیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

رزرو و خرید بلیط مستقیم هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به شهرهای آسیا و اقیانوسیه.

استرالیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آدلاید استرالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بریزبن استرالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ملبورن استرالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پرت استرالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سیدنی استرالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

نیوزیلند

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوکلند نیوزیلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کرایست چرچ نیوزیلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ولینگتون نیوزیلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کوئین استون نیوزیلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

افغانستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کابل افغانستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مزایر شریف افغانستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

آذربایجان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باکو آذربایجان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> گنجه آذربایجان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نخجوان آذربایجان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بحرین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بحرین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بنگلادش

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> داکا بنگلادش --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

برونئی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بندر سری بگاوان برونئی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

چین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پکن چین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> گوانگژو چین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شانگهای چین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

گرجستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باتومی گرجستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تفلیس گرجستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

هنگ کنگ

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هنگ کنگ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

هندوستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> احمد آباد هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> حیدر آباد هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بمبئی هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بنگلور هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کلکته هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دهلی نو هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مادراس هندوستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اندونزی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> جاکارتا اندونزی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ژاپن

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فوکوئوکا ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ناگویا ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوکیناوا ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوساکا ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> توکیو ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سندای ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ساپورو ژاپن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

قزاقستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آلماتی قزاقستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آستانه قزاقستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کره جنوبی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوسان کره جنوبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سئول کره جنوبی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مالزی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کوالالاپور مالزی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مالدیو

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ماله مالدیو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مغولستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اولان باتور مغولستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

نپال

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کاتماندو نپال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

پاکستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسلام آباد پاکستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کراچی پاکستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لاهور پاکستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

فیلیپین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مانیل فیلیپین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

سنگاپور

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سنگاپور --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

سریلانکا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کلمبو سریلانکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تایوان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تایپه تایوان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تاجیکستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوشنبه تاجیکستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تایلند

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بانکوک تایلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ازبکستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تاشکند ازبکستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ویتنام

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هانوی ویتنام --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هوشیمینه ویتنام --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

رزرو و خرید بلیط مستقیم هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به شهرهای اروپا.

آلبانی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تیرانا آلبانی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اتریش

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> وین اتریش --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> گراتس اتریش --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سالزبورگ اتریش --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بلاروس

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مینسک بلاروس --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بلژیک

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بروکسل بلژیک --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بوسنی و هرزگوین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سارایوو بوسنی و هرزگوین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کرواسی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> زاگرب کرواسی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسپلیت کرواسی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوبرونیک کرواسی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

قبرس شمالی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لفکوزا قبرس شمالی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

جمهوری چک

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پراگ جمهوری چک --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

دانمارک

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کپنهاگ دانمارک --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آرهوس دانمارک --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آلبورگ دانمارک --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بیلوند دانمارک --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

استونی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تالین استونی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

فنلاند

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هلسینکی فنلاند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

فرانسه

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پاریس فرانسه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوردو فرانسه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لیون فرانسه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مارسی فرانسه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نیس فرانسه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تولوز فرانسه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

آلمان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> برلین آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> برمن آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کلن آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فرانکفورت آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوسلدورف آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فریدریشسهافن آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هامبورگ آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هانوفر آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بادن بادن آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لایپزیگ آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مونیخ آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مونستر آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نورنبرگ آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اشتوتگارت آلمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

یونان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آتن یونان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تسالونیکی یونان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مجارستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوداپست مجارستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ایرلند

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوبلین ایرلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ایتالیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باری ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بولونیا ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کاتانیا ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> جنوا ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> میلان ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ناپل ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پیزا ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> رم ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تورین ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ونیز ایتالیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کوزوو

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پریشتینا کوزوو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

لتونی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ریگا لتونی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

لیتوانی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ویلنیوس لیتوانی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

لوکزامبورگ

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لوکزامبورگ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مقدونیه

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسکوپیه مقدونیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مالت

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مالت --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

مولداوی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کیشیناو مولداوی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

هلند

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آمستردام هلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> رتردام هلند --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

نروژ

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسلو نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> برگن نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> السوند نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بودو نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هاگسوند نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کریستیان ساند نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> استاوانگر نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ترومسا نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تروندهایم نروژ --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

لهستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ورشو لهستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کراکوف لهستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

پرتغال

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لیسبون پرتغال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پورتو پرتغال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فارو پرتغال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فونچال پرتغال --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

رومانی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بخارست رومانی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کونستانسا رومانی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

روسیه

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آناپا روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آرخانگلسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آستراخان روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بلگورود روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> چلیابینسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> یکاترینبورگ روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ایرکوتسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کالینینگراد روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قازان روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> خانتی ماسی روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کراسنودار روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کراسنویارسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کورگان روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ماگنیتو گورسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ماخاچ کالا روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مینرالنی وودی روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مسکو روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مورمانسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نابریژنای چلنی روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نیژنه وارتوسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نووسیبیرسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اومسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پرم روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> روستوف روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سامارا روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سوچی روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سنت پترزبورگ روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> استاوروپول روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سورگوت روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سیکتیوکار روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تومسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تیومن روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوفا روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوسینسک روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ولگوگراد روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> یوشکار اولا روسیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

صربستان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بلگراد صربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اسلوونی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لیوبلیانا اسلوونی --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اسپانیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بارسلون اسپانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بیلبائو اسپانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مادرید اسپانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مالاگا اسپانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سانتیاگو اسپانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> والنیسا اسپانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

سوئد

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> استکهلم سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> گوتنبرگ سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کیرونا سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لولئا سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مالمو سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوسنشوند سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> روندی سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسکلفتی سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ساندزوال سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اومئو سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ویزبه سوئد --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

سوئیس

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بازل سوئیس --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ژنو سوئیس --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> زوریخ سوئیس --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اوکراین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کی اف اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دنیپروپتروفسک اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دونتسک اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> خرسون اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لووف اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اودسا اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سیمفروپل اوکراین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

بریتانیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بیرمنگهام بریتانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ادینبورگ بریتانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لندن هیترو بریتانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لندن گتویک بریتانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> منچستر بریتانیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ترکیه

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آدانا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آدیامان ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آغری ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آلانیا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آماسیه ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آنکارا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آنتالیا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آرتوین ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بالیکسیر ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باتمان ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بینگول ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بورسا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کاناکالا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دنیزلی ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دیاربکر ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> الازیغ ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ارزین ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ارزروم ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسکی شهر ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> غازی عینتاب ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ختای ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ایغدیر ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسپارتا ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ازمیر ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قهرمان مرعش ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قارص ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قسطمونی ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قیصریه ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قونیه ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کوتاهیه ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ملطیه ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ماردین ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بودروم ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دالامان ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> موش ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نوشهر ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سامسون ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شانلی اورفه ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سیرت ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سینوپ ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شیرناک ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سیواس ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تکیرداغ ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> توقات ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ترابزون ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوساک ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> وان ترکیه --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

رزرو و خرید بلیط مستقیم هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به شهرهای آمریکا.

آرژانتین

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوینس آیرس آرژانتین --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

برزیل

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سائوپائولو برزیل --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کلمبیا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوگوتا کلمبیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کالی کلمبیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مدلین کلمبیا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کانادا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تورنتو کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مونترال کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باگوتویل کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> باترست کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کالگری کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ادمونتون کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فردریکتونکانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هالیفاکس کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هارتفورد کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مونکتون کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اوتاوا کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کبک کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> روین کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سنت جان کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سنت جانز کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سپتیل کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ونکوور کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ول-دار کانادا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

پورتوریکو

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سان خوان پورتوریکو --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

آمریکا

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> آتلانتا آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوستون آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بوفالو آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بورلینگتون آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> چارلستون آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شارلوت آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شیکاگو آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سینسیناتی آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کلیولند آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دالاس آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دنور آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دیترویت آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فورت لادردیل آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فورت مایرز آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> هیوستون آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> جکسون ویل آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لاس وگاس آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لانگ بیچ آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> لوس آنجلس آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> میامی آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مینیاپولیس آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نشویل آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نیویورک آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اورلاندو آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فیلادلفیا آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> فینیکس آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پیتزبورگ آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پورتلند آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> پورتلند سیتی آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دورهام آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> روچستر آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ساکرامنتو آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سن دیگو آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سان فرانسیکو آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سیاتل آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> تمپا آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> واشینگتون آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بالتیمور آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> وست پالم آمریکا --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

رزرو و خرید بلیط مستقیم هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به شهرهای خاورمیانه.

مصر

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اسکندریه مصر --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قاهره مصر --> استانبول --> تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> غردقه مصر --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> شرم الشیخ مصر --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

قطر

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دوحه قطر --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

عربستان سعودی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دمام عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ریاض عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> جده عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مدینه عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> طائف عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ینبع عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> قصیم عربستان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

عراق

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بغداد عراق --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بصره عراق --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> اربیل عراق --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> نجف عراق --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> سلیمانیه عراق --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> موصل عراق --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

یمن

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> صنعا یمن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> عدن یمن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

امارات متحده عربی

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> دبی امارات --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> ابوظبی امارات --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

کویت

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> کویت --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

لبنان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> بیروت لبنان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

عمان

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> مسقط عمان --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

اردن

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> امان اردن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

تهران / تیریز / اهواز / اصفهان / کرمانشاه / مشهد / شیراز --> استانبول --> عقبه اردن --> استانبول --> شیراز / مشهد / کرمانشاه / اصفهان / اهواز / تبریز / تهران

ایران

تهران --> استانبول --> تهران

اهواز --> استانبول --> اهواز

اصفهان --> استانبول --> اصفهان

کرمانشاه --> استانبول --> کرمانشاه

مشهد --> استانبول --> مشهد

شیراز --> استانبول --> شیراز

تیریز --> استانبول --> تیریز

  • شرکت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company در سالهای 2011 و 2012 و 2013 به عنوان بهترین ایرلاین در اروپا و جنوب اروپا و بهترین ایرلاین پروازهای اکونومی شناخته شده است.

قسمت اکونومی هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

  • مهمانداران هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company یکی از آموزش دیده ترین مهمانداران بین شرکتهای هواپیمایی می باشند و به علت وجود مهماندار از ملیت های مختلف امکان صحبت با زبان های مختلف را دارند.

مهمانداران هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company

  • وب سایت قاره پیما نمایندگی مستقیم فروش بلیط سیستمی هواپیما شرکت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company می باشد و شما بوسیله وب سایت قاره پیما امکان خرید بلیط تمام مسیرهای ایرلاین ترکیش ایر را دارید.

  • روزها و ساعات حرکت پرواز های ترکیش ایرلاین ...
  • شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صورت تلفنی و آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید و یا در وب سایت ایرلاین ترکیش ایرلاین www.turkishairlines.com اطلاعات تکمیلی و دقیقتری در مورد این ایرلاین بدست آورید
  • همچنین شما با استفاده از خدمات ویزا کارت Visa Card و مسترکارت Master Card ما امکان تهیه بلیط بدون واسطه از وب سایت هواپیمایی ترکیش ترکیه Turkish Airlines Company به نشانی www.turkishairlines.com را دارید.

برنامه پروازی ترکیش از شهرهای ایران

سایر مسیرهای پرواز به شهرهای ترکیه

رزرو هتل در تمام شهرهای ترکیه

تورهای ویژه ترکیه

فروش بلیط پروازهای داخلی ترکیه

اخذ ویزا ترکیه

دکمه بازگشت به بالا
Open

خرید آنلاین بلیط و هتلتماس با ما