خانه / ویزا / قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور لائوس

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور لائوس

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور لائوس به شرح زیر است :

اتباع ایرانی جهت ورود به کشور لائوس نیاز به دریافت ویزا ندارند و ویزا آنها در مرز ورودی این کشور صادر می شود .

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور لائوس

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور لائوس