ویزاویزا بلژیک

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور بلژیک

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور بلژیک به شرح زیر است :

کشور بلژیک عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن می باشد و شما جهت ورود به بلژیک نیاز به ویزا شنگن دارید . حضور شخص متقاضی در تاریخ تعیین شده از طرف سفارت جهت دریافت ویزا در محا سفارت برای انگشت نگاری و مصاحبه الزامی می باشد . آدرس و تلفن سفارت بلژیک در تهران : الاهیه - خیابان آقا بزرگی - بن بست شیرین - پلاک 4 تلفن : 223 98 780 همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت سفارت بلژیک در تهران به نشانی اینترنتی countries.diplomatie.belgium.be/en/iran مراجعه نمائید .

در حال حاضر امکان اخذ ویزای بلژیک و سایر کشورهای اروپایی در قاره پیما وجود ندارد لطفا به هیچ عنوان سوال نفرمائید

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور بلژیک

 

اطلاعیه برای درخواست کنندگان ویزا :

سفارت ، بر اساس وقت های داده شده ، روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 8.30 الی 12 آماده دریافت پرونده های درخواست ویزا میباشد.

درخواست ویزا میباید حداکثر 3 ماه و حداقل 3 هفته ، قبل از تاریخ مشخص شده برای عزیمت ، انجام شود.

برای تعیین وقت جهت ارائه درخواست ویزا ، میتوانید شخصأ و از طریق وبسایت سفارت به آدرس http://www.visa4belgium.com/  ، اقدام نمائید.

در شرایط اضطراری (بعنوان مثال برگزاری جلسه اضطراری ، بیماری مهم اقوام و مواردی از این دست) میتوانید از طریق ایمیل visa.teheran@diplobel.fed.be اقدام به درخواست وقت نمائید.

فرم درخواست ویزا مجانی میباشد.
شما میتوانید آن را از طریق سایت ما دانلود نمائید ، یا از پذیرش درخواست تحویل یک یا چند فرم نمائید. این فرم انفرادی میباشد ، هر درخواست کننده ویزا باید برای خودش فرم پر نماید ، حتی اگر چند نفر در یک گذرنامه باشند.فرم را میتوان به یکی از 3 زبان ملی بلژيک (هلندی، فرانسه ، آلمانی) و یا انگلیسی پر نمود.

میتوانید جهت اطلاع یا دانلودِ اطلاعات و مدارک مربوط به انواع ویزا ، به سایت مراجعه نمائید و یا از پذیرش درخواست نمائید تا برگه مربوط به نوع سفر مورد نظر را در اختیارتان قرار دهند. همیشه دقت نمائید تا زمان درخواست ویزا ، مدارکی که میتوانند کمک نمایند تا قصد شما برای ترک کشورهای عضو شنگن را قبل از خاتمه ویزا تعیین نمایند ، ضمیمه  پرونده خود نمائید.

هزینه ویزای کوتاه مدت (ملاقات خانوادگی، توریستی ، تجاری) 60 یورو ، و برای ویزای طولانی مدت (الحاق به خانواده ، دانشجوئی) 180 یورو میباشد. مبالغ مذکور باید به یورو پرداخت شوند ، منفی شدن درخواست ویزا به معنی بازپرداخت این مبالغ نمیباشد.

هنگام درخواست ویزا ، مهری در گذرنامه شما زده خواهد شد .این مهر تنها به این معنی میباشد که درخواست ویزای شما دریافت شده است و فاقد هرگونه بار حقوقی است.

در صورت مردود شدن درخواست ویزا ، متقاضی دارای حق رجوع میباشد. هنگام مراجعه متقاضی برای پس گرفتن گذرنامه خود ، در برگه جواب منفی ، فرآیندی که باید برای رجوع طی شود، مرجع ذیصلاح و مدت زمانی که در طی آن میتوان درخواست بازنگری داد ، قید گردیده است .

ويزای شنگن برای اقامت کوتاه مدت :

فرد متقاضی باید درخواست ویزای خود را شخصا ارائه نمايند. برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد :

الف -     فرم درخواست ويزا که طبق توضيحات سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا  . فرم مذکور توسط سفارت مجانا در اختيار متقاصيان قرار می گيرد و يا قابل ابتياع بر روی سايت  www.diplomatie.belgium.be  میباشد.
ب -     دو قطعه عکس شناسايی جديد.

اصل و يک عدد فتوکپی از مدارک زير :

یک -     گذرنامه ملی معتبر، حداقل تا سه ماه پس از انقضا ويزای درخواستی ( کپی از صفحات دوم ، سوم و چهارم و نيز صفحات دارای ويزا و مهر).
دو-     بر حسب مورد :
تعهد نامه قبول هزينه ها (نمونه 3 مکرر/ پشت و رو 3bis) ، ارائه شده از سوی يک ضامن بلژيکی يا خارجی که دارای اجازه اقامت در بلژيک بوده و تائيد تعهد نامه مذکور توسط  مقامات محلی ذيصلاح. همراه مدرک مذکور بايد مدرکی رسمی دال بر معتبر بودن ضامن ارائه گردد (فيش های حقوقی سه ماه آخر یا آخرین رسيد پرداخت ماليات برای کارمندان و extrait de rôle یا  aanslagbiljet برای مشاغل آزاد) و يک کپی از کارت شناسائی (پشت و رو) يا گواهی اقامت.  جهت اطلاع : برای ديدار خانوادگی تا نسبت درجه دوم ، ميزان درآمد بايد ماهانه مبلغ 800 يورو باشد به اضافه 150 يورو برای هر فرد تحت تکفل در بلژيک و نيز  150 یورو برای هر فرد دعوت شده. برای دیدارهای غیر خانوادگی و یا دارای نسبت بالاتر از درجه دوم ، ميزان درآمد بايد ماهانه مبلغ 1000 يورو باشد به اضافه 150 يورو برای هر فرد تحت تکفل در بلژيک و نيز 200 يورو برای هر فرد دعوت شده که نسبت خانوادگی نداشته باشد.
مدارک دال بر وضعيت شغلی و امکانات مالی، بر حسب مورد :
- گواهی کار صادره از سوی کارفرما ، که در آن زمان استخدام فرد و ميزان حقوق وی قيد شده باشد (ترجمه به انگلیسی)
- گواهی مرخصی (برای سفر به بلژيک)
- مدرک دال بر پرداخت حق بيمه (لیست بیمه)
- اساسنامه شرکت
- مدارک دال بر داشتن امکانات مالی در ج .ا.ايران (فيش حقوق ، بازنشستگی ، گردش امور بانکی بنام شخص ...)
- گواهی تحصيلی و اجازه فراغت از تحصيل
سه - در صورت ملاقات خانوادگی : دلايل مبنی بر وجود روابط خويشاوندی با فردی که در بلژيک بسر می برد ، از طريق اسناد ثبت  احوال (ترجمه شناسنامه)
چهار- در صورت عدم وجود نسبت خانوادگی : دعوت نامه به اسم فرد دعوت شده که در آن رابطه موجود ميان دعوت کننده و دعوت شونده و نيز دلايل ديدار توضيح داده شده باشد.
پنج - اجازه ولی - محضری(هم مادر و هم پدر) برای فرزندان صغير.ترجمه رسمی ، تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.
شش- رزرو بليط هواپيما ، رفت و برگشت (هنگام دريافت ويزا بايد بليط ارائه گردد).
هفت- اخذ بيمه مسافرتی به میزان پوشش حداقل سی هزار یورو که باید همراه با سایر مدارک ارائه گردد.
هشت- پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده )
60 یورو از 11/08/1391
سفارت اين حق را برای خود قائل میباشد که در صورت نياز، مدارک يا اطلاعات تکميلی ديگری را برای تشخيص صحت درخواست مطرح شده، تقاضا نمايد.

از آنجا که تقاضا ويزا بايد مورد تائيد اداره اتباع خارجی وزارت کشورقرار گيرد، توصيه می گردد تا درخواست ها با در نظر گرفتن
زمانی که ممکن است چندين هفته بطول انجامد ، صورت پذيرند. تا هنگاميکه پرونده در جريان میباشد، سفارت از دادن اطلاعات
معذور می باشد. فرد متقاضی توسط سفارت از نظريه اتخاذ شده مطلع می گردد.
لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن می تواتتد از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک بلژيک شوند

ويزای شنگن برای سفر تجاری :

بازرگان يا تاجری که مايل به سفر به بلژيک می باشد بايد تقاضای خود را شخصا ارائه نمايد. برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد :

الف-     فرم درخواست ويزا که طبق توضيحات سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا . فرم مذکور توسط سفارت مجانا در اختيار متقاصيان قرار می گيرد و يا قابل ابتياع بر روی سايت www.diplomatie.belgium.be  می باشد.
ب-    دو قطعه عکس شناسايی جديد.

اصل ويک  عدد فتوکپی از مدارک زير :

یک-     گذرنامه ملی معتبر، حداقل تا سه ماه پس از انقضا ويزای درخواستی ( کپی از صفحات دوم، سوم و چهارم و نيز صفحات دارای ويزا و مهر).
دو-     دعوتنامه ای بنام خود فرد متقاضی ، از سوی شرکت بلژيکی ، برای مدت اقامت مورد نظر که در ان علت ملاقات ، بصورت موجز و مختصر قید شده باشد (+ چنانچه ويزای با ورود بدفعات خواسته شده باشد، توجيه ضرورت اقامت های کوتاه مدت و نیز گواهی دال بر انجام معاملات تجاری که اخیرا با شرکت های بلژيکی صورت گرفته باشد ).
سه-     کپی اساسنامه شرکت ايرانی يا کپی ثبت شرکت ها .
چهار-     دليل مبنی بر ارتباط  فعاليت حرفه ای فرد با سفر مورد نظر.
پنج-     دليل مبنی بر تقبل هزينه های فرد متقاضی در طی مدت اقامت توسط شرکت دعوت کننده و يا داشتن امکانات کافی برای پرداخت هزينه ها ( داشتن ارز کافی ، کارت های اعتباری ، نامه تقبل هزینه ها توسط شرکت ایرانی و ارائه مدرکی دال بر اعتبار شرکت مذکور نظیر: گردش مالی، وضعیت حساب بانکی، در صورتیکه هزینه ها توسط شرکت ایرانی تقبل گردد).
شش-     دليل مبنی بر رزرو هتل (الزامی است) .
هفت-     رزرو بليط هواپيما ، رفت و برگشت .
هشت- دليل مبنی بر اخذ بيمه مسافرتی به میزان حداقل سی هزار یورو که باید همراه با سایر مدارک ارائه گردد.
نه- حکم ماموريت برای طول مدت سفر يا سفرهای مورد نظر. (ترجمه به زبان انگلیسی)
ده-  گواهی اشتغال بکار (ترجمه به زبان انگلیسی)
یازده-   دليل مبنی بر پرداخت تامين اجتماعی (ارائه ليست بيمه)
دوازده- پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده )(60 یورو از تاریخ 11/08/1391)

از آنجا که تقاضا ويزا بايد مورد تائيد اداره اتباع خارجی وزارت کشورقرار گيرد، توصيه می گردد تا درخواست ها با در نظر گرفتن زمانی که ممکن است چندين هفته بطول انجامد ، صورت پذيرند.
تا هنگاميکه پرونده در جريان میباشد، سفارت از دادن اطلاعات معذور است. فرد متقاضی توسط سفارت از نظريه اتخاذ شده مطلع می گردد.
لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن میتوانند از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک بلژيک شوند

ويزای اقامت طولانی مدت (اجازه اقامت موقت ) برای تحصيلات :

ويزای اقامت طولانی مدت (اجازه اقامت موقت ) برای تحصيلات عالی در بلژيک
فرد متقاضی  بايد درخواست خود را  شخصا و ترجیحا قبل از 24 مرداد سال تحصیلی مذکور، ارائه نمايد.
برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد :
1-  3 عدد فرم درخواست ويزا که  با حروف بزرگ پر شده باشد ، دارای تاريخ و امضا
2 - 4  قطعه عکس شناسايی جديد.

اصل و 2 عدد فتوکپی از مدارک زير :
3 - گذرنامه ايرانی معتبر، حداقل برای مدت 1 سال ( کپی از صفحات 2،3 و 4 ).
4 – اصل تائيديه ثبت نام در يکی از مراکز اموزش عالی متعلق ، وابسته و يا مورد قبول دولت بلژيک .
در صورتيکه دانشجو مايل به ادامه تحصيل در يکی از مراکز اموزش عالی وابسته به جامعه فرانسوی بلژيک می باشد، بايد علاوه بر اين ها ، مدرکی دال بر ارائه  ديپلم پايان تحصيلات متوسطه ايرانی ، قبل از 24 مرداد سال تحصیلی مورد نطر به کميسيون تصديق ، برای تعيين معادل ارائه نمايند.
5 -  مدارک دال بر داشتن منابع مالی کافی جهت  تامين هزينه های تحصيل و اقامت در بلژيک. به همين خاطر ، مدارک زير (بر حسب مورد) مورد نياز می باشند:
5.1 – گواهی مبنی بر اينکه فرد دانشجو  بورسيه می باشد و بورس مذکور هزينه های تحصيل، اقامت، درمان و بازگشت فرد را پوشش می دهد.
5.2 – تعهد نامه قبول هزينه ها ( بصورت فرم قانونی مشخص شده – ضميمه 32) که از سوی يک فرد بلژيکی يا خارجی ارائه شده باشد.
·        فرم - ضميمه 32- در صورتيکه فرد ضامن ساکن بلژيک باشد ، قابل ابتياع نزد شهرداری محل سکونت فرد ضامن می باشد. در صورتيکه فرد ضامن خارج از بلژيک ساکن می باشد، برای ابتياع فرم مذکور و تائيد اعتبار ، بايد به نمايندگی سياسی يا کنسولی بلژيک ، مراجعه نمايد.
·        هنگاميکه فرد ضامن ساکن بلژيک می باشد ، فرم – ضميمه 32 – بايد مدارک زير را به همراه داشته باشد:
-          مدرکی رسمی دال بر معتبر بودن ضامن ارائه گردد (فيش حقوق/ رسيد پرداخت های مالياتی جديد) . درآمد ساليانه ضامن بايد حداقل 18372 يورو در سال باشد ( ضامنی که کسی تحت تکفل وی نباشد) .
-          کپی از کارت شناسائی ، از گذرنامه بلژيکی يا هر مدرک شناسائی ديگر.
·        هنگاميکه ضامن ساکن ايران يا کشور خارجی ديگر باشد ، فرم – ضميمه 32 – بايد با مدارک زير همراه باشد :
- مدرکی رسمی دال بر معتبر بودن ضامن ارائه گردد (فيش حقوق/ رسيد پرداخت های مالياتی جديد) .
- کپی کارت شناسائی ، گذرنامه .
6-  گواهی پزشکی  که بايستی بصورت رسمی توسط پزشک معتمد سفارت تکميل و نائيد گردد. (دکتر هوشنگ نوشاد – تقاطع خ آزادی و خ توحید –روبروی ایستگاه مترو توحید- شماره 2 - ساختمان پزشکان توحید – تلفن : 66929520 )
7- در صورتيکه دانشجو بالاتر از 18 سال سن داشته باشد ، گواهی عدم سوء پيشينه مورد نياز می باشد.
8- خلاصه ای در خصوص رشته تحصيلی مورد نظر، امکانات کار و نيز تعهد اکيد برای بازگشت به ايران پس از اتمام تحصيلات و يا عدم ادامه تحصيلات.
9- يک عدد پاکت نامه تمبر دار به ،آدرس و مشخصات فرد متقاضی.
10-  پرداخت هزينه های کنسولی ( هزينه پرونده )
هزينه های کنسولی شامل هزينه تائيد مدارک و کپی برابر اصل برخی مدارک پرونده می باشند.
11-  شناسنامه که باید به زبان  مورد استفاده در دانشگاه مورد نظر ترجمه شده باشد ( فرانسه ، هلندی یا آلمانی)
12-  15 یورو بابت تائيد هر مدرک و مبلغ 180 یورو برای ويزا  (از تاریخ11/08/1391)  که فقط بصورت نقد دریافت میشوند
·  مدارکی که بزبان فارسی می باشند بايد به فرانسه ، هلندی و يا آلمانی ترجمه شوند.
·  مدارک صادر شده توسط  سازمان های ايرانی به همراه ترجمه  ، بايد توسط وزارت دادگستری ، سپس وزارت امور خارجه  و در نهايت توسط سفارت بلژيک تائيد گردند.
·  نام و نام خانوادگی بايد در کليه اسناد و مدارک به صورت يکسان درج شده باشند.

فرد متقاضی توسط نامه از تصميم اتخاذ شده در خصوص تقاضا ويزا خود مطلع خواهد شد.  تمامی درخواست ها بايد توسط اداره اتباع خارجی وزارت کشور تائيد گردند . اين فرآيند حدودا 2 ماه زمان می برد.  تا هنگاميکه فرايند مذکور در جريان می باشد ، سفارت از دادن اطلاعات در خصوص روند پيشرفت پرونده معذور  می  باشد.  لازم به ذکر است که دارندگان ویزای شنگن می تواتتد از دیگر کشورهای عضو شنگن نیز وارد خاک بلژيک شوند

 ویزا الحاق به خانواده پس از ازدواج ( b ) :


همسر بلژيکی یا از اتباع دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ، از اتباع نروژ، ایسلند و یا لیختنشتاین

فرد متقاضی ويزای مذکور بايد درخواست خود را  شخصا  ارائه نمايد. برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد :

1-  دو عدد فرم درخواست ويزا که  طبق راهنمائی های سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشند ، دارای تاريخ و امضا.
2 - چهار قطعه عکس شناسايی جديد در ابعاد 45 در 35 میلی متر.
3 - گذرنامه معتبر (چه ایرانی چه غیر ایرانی)، حداقل برای مدت یک سال (  دو کپی از صفحه مشخصات و کپی از تمامی صفحات استفاده شده  و ویزاهای احتمالی).

اصل و دو عدد فتوکپی(برابر با اصل) از مدارک زير :
4 – سند ازدواج صادر شده توسط دفتر ثبت و احوال ، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه(کلیه صفحات).
5- کپی از کلیه صفحات شناسنامه ، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه .
6 – در صورتیکه هر یک از زوجین قبلا ازدواج کرده باشند باید، آگر طلاق در ایران صورت گرفته باشد، حکم دادگاه  وسند طلاق، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی ، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه. لازم به ذکر است که طلاق های خلع صورت گرفته در ایران ،چه  توسط اتباع بلژيکی که تابعیت ایرانی را نیز دارا می باشند و چه  ایرانی هایی که مقیم بلژيک می باشند، بر اساس مفاد 57 و 25 قانون حقوق بین الملل خصوصی بلژيک، مورد قبول نمی باشند. به همین دلیل به این دسته از افراد توصیه میگردد تا اقدام به طلاق نزد محاکم بلژيکی نمایند.
7- در صورتیکه همسر قبلی فوت نموده ، گواهی فوت ،همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه .
8- کپی پشت و رو از کارت شناسائی بلژيکی همسر ، یا کارت هویت اتحادیه اروپا یا کارت اجازه اقامت برای اتباع اروپائی خارج از اتحادیه اروپا نظیر نروژ، ایسلند و لیختنشتاین.
9- مدرکی دال بر اینکه فرد مقیم در بلژيک دارای مسکن کافی میباشد : یا ارائه کپی سند محضری ملک یا کپی سند اجاره که به تائید شهرداری رسیده باشد.
10- دلیل مبنی بر اینکه فرد مقیم در بلژيک دارای امکانات مالی ثابت ، کافی و مستمر میباشد ( فیش حقوقی 3 ماه آخریا رسید پرداخت های مالیاتی ، یا اخرین مفاصاحساب مالیاتی)
11- مدرکی بیانگر آن که فرد مقیم در بلژيک دارای پوشش بیمه ، هم برای خود و هم برای همسری که به وی ملحق میشود ، میباشد.

- مدارک مندرج در ردیف های 6،5،4 و 7 (ترجمه ها) نباید بیشتر از 6 ماه از اعتبار آن ها سپری شده باشد.
- مدارک مذکور توسط سفارت بلژيک تائيد خواهند شد . هزینه تائید هر یک از مدارک  15 یورو می باشد.از 11 آبان ماه 1391.
- نام و نام خانوادگی بايد در کليه اسناد و مدارک به صورت يکسان درج گرديده باشند، خصوصا در ترجمه ها.
-  در کلیه موارد، مدارک قید شده در بالا باید ارائه شوند. در صورت نیاز ، سفارت میتواند مدارک دیگری را نیز خواستار شود.

 از هر فرد متقاضی الحاق به خانواده ، مصاحبه خواهد شد.  تمامی درخواست ها بايد توسط اداره اتباع خارجی وزارت کشور تائيد گردند . فرد متقاضی توسط سفارت از تصميم اتخاذ شده در خصوص تقاضا ويزای خود مطلع خواهد شد.  تا هنگاميکه فرايند مذکور در جريان می باشد ، سفارت از دادن اطلاعات در خصوص روند پيشرفت پرونده معذور است

ويزای الحاق به خانواده پس از ازدواج :

فرد متقاضی ويزای مذکور بايد درخواست خود را  شخصا  ارائه نمايد.
در هنگام ارائه درخواست ویزا ، زوجین باید حداقل بیست و یک سال داشته باشند ، مگر اینکه ازدواج قبل از حضور زوج مقیم در بلژيک ، صورت کرفته باشد.

برای پذيرش، پرونده بايد شامل مدارک زير باشد :
1-   دو عدد فرم درخواست ويزا که  طبق راهنمائی های سفارت و با حروف بزرگ پر شده باشند ، دارای تاريخ و  امضا.

2 - چهار  قطعه عکس شناسايی جديد در ابعاد 45 در 35 میلی متر.

3- هزينه پرونده که به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد و مبلغ آن 180 یورو میباشد ( از 11 آبان ماه 1391).

4- گذرنامه معتبر (چه ایرانی چه غیر ایرانی)، حداقل برای مدت یک سال (  دو کپی از صفحه مشخصات و کپی از تمامی صفحات استفاده شده  و ویزاهای احتمالی).

اصل و دو عدد فتوکپی(برابر با اصل) از مدارک زير :
5 – سند (قباله)ازدواج صادر شده توسط دفتر ثبت و احوال ، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه.(کلیه صفحات)
6- کپی از کلیه صفحات شناسنامه ، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه .
7 – در صورتیکه هر یک از زوجین قبلا ازدواج کرده باشند باید، اگر طلاق در ایران صورت گرفته باشد، حکم دادگاه وسند طلاق، همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی ، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه. لازم به ذکر است که طلاق های خلع صورت گرفته در ایران ،چه  توسط اتباع بلژيکی که تابعیت ایرانی را نیز دارا می باشند و چه  ایرانی هایی که مقیم بلژيک می باشند، بر اساس مفاد 57 و 25 قانون حقوق بین الملل خصوصی بلژيک، مورد قبول نمی باشند. به همین دلیل به این دسته از افراد توصیه میگردد تا اقدام به طلاق نزد محاکم بلژيکی نمایند.
8- در صورتیکه همسر قبلی فوت نموده ، گواهی فوت ،همراه با ترجمه به فرانسه، هلندی و یا آلمانی، تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه .
9- گواهی عدم سؤپیشینه ، همراه با ترجمه فرانسه، هلندی و یا آلمانی،تائید شده توسط دادگستری و وزارت امور خارجه.
10- گواهی پزشکی صادره از سوی پزشک معتمد سفارت ، دکتر هوشنگ نوشاد ، تقاطع خ آزادی و خ توحید،روبروی ایستکاه مترو توحید، پلاک 2 ، ساختمان پزشکان توحید،طبقه دوم تلفن: 66929520
11- کپی پشت و رو از کارت شناسائی یا اجازه اقامت/سکونت موقت همسر ساکن در بلژيک
12- مدرکی بیانگر آنکه فرد مقیم در بلژيک دارای پوشش بیمه در بلژيک ، هم برای خود و هم برای همسری که به وی ملحق میشود ، میباشد.
13- مدرکی دال بر اینکه فرد مقیم در بلژيک دارای مسکن کافی میباشد : یا ارائه کپی سند محضری ملک یا کپی سند اجاره که به تائید شهرداری رسیده باشد.
14- دلیل مبنی بر اینکه فرد مقیم در بلژيک دارای امکانات مالی ثابت ، کافی و مستمر میباشد ( فیش حقوقی 3 ماه آخریا رسید پرداخت های مالیاتی ، یا مفاصاحساب مالیاتی)

- مدارک مندرج در ردیف های 5-6-7-8-9-10-11 و 12 نباید بیشتر از 6 ماه از اعتبار آن ها سپری شده باشد.
- مدارک مذکور توسط سفارت بلژيک تائيد خواهند شد . هزینه تائید هر یک از مدارک 15 یورو  می باش (از 11 آبان ماه 1391).
- نام و نام خانوادگی بايد در کليه اسناد و مدارک به صورت يکسان درج گرديده باشند، خصوصا در ترجمه ها.
-  در کلیه موارد، مدارک قید شده در بالا باید ارائه شوند. در صورت نیاز ، سفارت میتواند مدارک دیگری را نیز خواستار شود.
از هر فرد متقاضی الحاق به خانواده ، مصاحبه خواهد شد.  تمامی درخواست ها بايد توسط اداره اتباع خارجی وزارت کشور تائيد گردند . فرد متقاضی توسط سفارت از تصميم اتخاذ شده در خصوص تقاضا ويزای خود مطلع خواهد شد.  تا هنگاميکه فرايند مذکور در جريان می باشد ، سفارت از دادن اطلاعات در خصوص روند پيشرفت پرونده معذور است .

رزرو و خرید بلیط بلژیک

راهنمایی جهت خرید بلیط هواپیما به بلژیک :

در حال حاضر پرواز مستقیمی از ایران به بلژیک وجود ندارد و بهترین مسیر های پروازی به ایرلند از ایران به وسیله هواپیمایی ترکیش ایرلاین ترکیه ( یک توقف در استانبول )  می باشد همچنین امکان پرواز با لوفتهانزا و اتحاد و امارات و اتریشی و ایرفلوت و اکراینی و آلیتالیا با یک توقف هم وجود دارد . جهت آگاهی دقیق از طول پرواز و ایرلاین های دیگر علاوه بر موارد ذکر شده به قسمت بلیط هواپیما بلژیک سایت مراجعه نمائید.

وب سایت قاره پیما کارگزار رسمی اخذ ویزا - رزرو بلیط هواپیما و هتل و تور ایرلند می باشد ، قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور ایرلند ( توریستی و تجاری و ... ) - بلیط هواپیما - هتل و یا تور های مسافرتی با هم متفاوت می باشد لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزا - هتل - بلیط و تور از طریق راه های ارتباطی سایت با ما در تماس باشید .

بلیط هواپیما به تمام شهرهای بلژیک

رزرو هتل در تمام شهرهای بلژیک

دکمه بازگشت به بالا
Open

خرید آنلاین بلیط و هتلتماس با ما