مجوزهای شرکت

مجوزهای شرکت سفر نیلی کرج ( وب سایت قاره پیما ) در این بخش برای مشاهده مشتریان عزیز قرار داده شده است .

مجوز بند ب از سازمان میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری
مجوز بند ب از سازمان میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری

 

مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری
مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری

 

 

 

 

بستن