خانه / پروازهای پگاسوس / قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی

یکی از بهترین و ارزان قیمت ترین گزینه ها برای مسافرت از تهران به سارایوو بوسنی و هرزگوین و برگشت از سارایوو بوسنی و هرزگوین به تهران پرواز با هواپیمایی پگاسوس ترکیه می باشد که در زیر قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی و هرزگوین و ساعات حرکت این پروازها آمده است .

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی و هرزگوین

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی و هرزگوین

توجه داشته باشید هیچ پرواز مستقیمی از ایران به بوسنی و هرزگوین وجود ندارد و تمام پروازها با یک توقف می باشند .

 

هفته ای 7 پرواز رفت و 7 پرواز برگشت از تهران به سارایوو بوسنی و هرزگوین و سارایوو بوسنی و هرزگوین  به تهران به وسیله هواپیمایی پگاسوس با یک توقف در فرودگاه صبیحا گوکچن ( SAW ) استانبول ترکیه وجود دارد که روزها و ساعات آن به شرح زیر است :

 

پروازهای رفت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از تهران ایران به سارایوو بوسنی و هرزگوین :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از تهران و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز تهران به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به سارایوو بوسنی
شماره و مدت پرواز استانبول به سارایوو بوسنی
مدت زمان پرواز
شنبه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 3 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 09:40

ورود : 10:40

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 8 ساعت و 45 دقیقه
یک شنبه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 3 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 09:40

ورود : 10:40

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 8 ساعت و 45 دقیقه
دو شنبه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 25 دقیقه در استانبول

خروج : 14:35

ورود : 15:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 13 ساعت و 40 دقیقه
سه شنبه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 3 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 09:40

ورود : 10:40

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 8 ساعت و 45 دقیقه
چهار شنبه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 05:00

ورود : 06:45

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 7 ساعت و 50 دقیقه در استانبول

خروج : 14:35

ورود : 15:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 13 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 25 دقیقه در استانبول

خروج : 14:35

ورود : 15:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 13 ساعت و 40 دقیقه
جمعه تهران به سارایوو بوسنی

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 3 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 09:40

ورود : 10:40

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه 8 ساعت و 45 دقیقه

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

پروازهای برگشت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از سارایوو بوسنی و هرزگوین به تهران ایران :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از سارایوو بوسنی و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز سارایوو بوسنی به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به تهران
شماره و مدت پرواز استانبول به تهران
مدت زمان پرواز
شنبه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 11:20

ورود : 14:15

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 8 ساعت و 40 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 13 ساعت و 45 دقیقه
یک شنبه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 11:20

ورود : 14:15

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 8 ساعت و 40 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 13 ساعت و 45 دقیقه
دو شنبه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 16:15

ورود : 19:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 3 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 8 ساعت و 50 دقیقه
سه شنبه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 11:20

ورود : 14:15

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 8 ساعت و 10 دقیقه در استانبول

خروج : 22:25

ورود : 03:05

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 13 ساعت و 15 دقیقه
چهار شنبه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 16:15

ورود : 19:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 3 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 8 ساعت و 50 دقیقه
پنج شنبه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 16:15

ورود : 19:10

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 3 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 8 ساعت و 50 دقیقه
جمعه سارایوو بوسنی به تهران

خروج : 11:20

ورود : 14:15

شماره پرواز 738 مدت پرواز 1 ساعت و 45 دقیقه توقف 8 ساعت و 40 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 13 ساعت و 45 دقیقه

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در ایران می باشد و شما بوسیله قاره پیما امکان رزرو و خرید بلیط هواپیمایی پگاسوس در تمام مسیرها را به صورت اینترنتی و تلفنی و حضوری و ... را دارید .

 

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ ها و روزهای مختلف متفاوت می باشد لذا شما برای آگاهی از قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی و هرزگوین می توانید با مراجعه به قسمت جستجو آنلاین سایت و یا با ارتباط با کارشناسان قاره پیما به وسیله مراجعه حضوری - ایمیل - تلفن و یا چت آنلاین سایت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ مورد نظر خود آگاه شده سپس در صورت نیاز اقدام به رزرو و خرید بلیط خود نمائید .

 

توجه فرمائید:

توجه فرمائید:

رزرو بلیط در سایت قاره پیما کاملا رایگان بوده و برای رزرو هیچ مبلغی از شما دریافت نمی شود.

بلیط خریداری شده شما توسط سایت قاره پیما بدون دریافت هیچ هزینه ای به تمام نقاط ایران ارسال می گردد.

شما با هر بار خرید از قاره پیما معادل 0.5% کل مبلغ خرید خود را برای خرید های بعدی تخفیف می گیرید.

یک نظر

  1. با سلام :
    در صورتیکه سوالی در مورد قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به سارایوو بوسنی و … دارید در این قسمت می توانید سوال خود را مطرح نمائید و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به سوالات شما در همین قسمت پاسخ خواهند داد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*