خانه / ویزا / قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور تیمور شرقی

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور تیمور شرقی

اطلاعات زیر تنها جهت راهنمایی می باشند و در حال حاضر قاره پیما در مورد اخذ ویزا هیچ فعالیتی ندارد لطفا سوالی در مورد اخذ ویزا کشورهای مختلف نفرمائید

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور تیمور شرقی به شرح زیر است :

اتباع ایرانی برای مسافرت به تیمور شرقی به ویزا نیاز ندارند و ویزا آنها در مرز ورودی صادر می شود .

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور تیمور شرقی

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور تیمور شرقی

بلیط هواپیما به تمام شهرهای تیمور شرقی

رزرو هتل در تمام شهرهای تیمور شرقی