خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / هزینه MRV FEE پرداخت شده و رسید را دریافت کردی اید ولی نمی توانید وقت بگیرید

هزینه MRV FEE پرداخت شده و رسید را دریافت کردی اید ولی نمی توانید وقت بگیرید

هزینه MRV FEE پرداخت شده و رسید را دریافت کردی اید ولی نمی توانید وقت بگیرید

چنانچه هزینه MRV FEE را پرداخت کرده اید و رسید و شماره رسید را نیز در اختیار دارید ولی در سایت نمی توانید وقت خود را انتخاب نمائید و از شما مجددا درخواست پرداخت وجه می شود دقت فرمائید که مجددا پرداخت را انجام ندهید زیر مبلغ MRV FEE غیر قابل بازگشت می باشد در صورتی که با چنین نشکلی واجه شدید در سایت usvisa-info.com وارد قسمت Contact us شده و به آدرس ایمیلی که در آن وجود دارد ایمیلی حاوی رسید و شماره رسید MRV FEE - شماره گذرنامه - نام و نام خانوادگی را با توضیحاتی در مورد مشکل پیش آمده ارسال نمائید کارکنان سفارت پس از بررسی مشکل پیش آمده آن را حل نموده و شما پس از چند روز امکان تعیین وقت سفارت خود را بدست خواهید آورد .

x

Check Also

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی آمریکا در زیر به طور کامل شرح داده شده است . کلیه افرادی که خواهان دریافت ویزا غیر مهاجرتی ( NON IMMIGRATION ) به آمریکا هستند می بایستی فرم DS-160 را  ( قبل از وقت مصاحبه ) تکمیل کرده و شماره تائیدیه ( Confirmation Number ) آن در در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند تا به سفارت ارائه کنند .   توجه داشته باشید در برخی دیگر از ویزا هه که در زیر آمده آست علاوه بر فرم DS-160 می بایستی فرم های دیگری نیز تکمیل و ارسال نمائید ...