خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / اگر گذرنامه قبل از وقت سفارت آمریکا گم یا تعویض شود چه باید کرد؟

اگر گذرنامه قبل از وقت سفارت آمریکا گم یا تعویض شود چه باید کرد؟

اگر گذرنامه قبل از وقت سفارت آمریکا گم یا تعویض شود چه باید کرد؟

چنانچه قبل از وقت ملاقات در سفارت آمریکا گذرنامه شما گم یا تعویض شده و شما گذرنامه جدید را قبل از وقت ملاقات دریافت کرده اید مشکلی وجود ندارد و با در دست داشتن گذرنامه جدید به سفارت آمریکا مراجعه نمائید ( چنانچه گذرنامه شده دزدیده شده است ارائه گزارش پلیس مبنی بر دزدیده شده پاسپورت به سفارت الزامی می باشد ) .

 

توجه نمائید :

  • چنانچه پاسپورت شما گم یا تعویض یا دزدیده شما و شما تا تاریخ وقت ملاقات قادر به دریافت گذرنامه جدید نبودید می بایستی وارد سایتی که وقت ملاقات را در آن دریافت کرده اید شده و نسبت به تغییر تاریخ وقت ملاقات خود اقدام نمائید .
  • تا حد امکان سعی کنید قبل از رفتن به سفارت گذرنامه شما حداقل 1 سال اعتبار داشته باشد تا در صورت موافقت با ویزا شما بعدا مشکلی از نظر اتمام تاریخ پاسپورت نداشته باشد .
  • چنانچه بعد از دریافت ویزا آمریکا اعتبار گذرنامه شما به پایان برسد و گذرنامه جدید دریافت نمائید مشکلی در ورود شما به آمریکا به وجود نمی آید فقط حتما هنگام ورود به آمریکا می بایستی گذرنامه قدیمی خود که ویزای آمریکا در آن وجود دارد همراه شما باشد و هر دو پاسپورت متعلق به یک کشور باشد .
x

Check Also

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی آمریکا در زیر به طور کامل شرح داده شده است . کلیه افرادی که خواهان دریافت ویزا غیر مهاجرتی ( NON IMMIGRATION ) به آمریکا هستند می بایستی فرم DS-160 را  ( قبل از وقت مصاحبه ) تکمیل کرده و شماره تائیدیه ( Confirmation Number ) آن در در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند تا به سفارت ارائه کنند .   توجه داشته باشید در برخی دیگر از ویزا هه که در زیر آمده آست علاوه بر فرم DS-160 می بایستی فرم های دیگری نیز تکمیل و ارسال نمائید ...