خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / چند بار امکان تغییر وقت سفارت آمریکا وجود دارد؟

چند بار امکان تغییر وقت سفارت آمریکا وجود دارد؟

شما هر چند بار که بخواهید می توانید وقت سفارت خود را تغییر دهید فقط به نکات زیر نیز توجه داشته باشید :

  • چنانچه از زمان پرداخت MRV FEE بیش از  سال بگذرد شما می بایستی دوباره ایم مبلغ را پرداخت نمائید .
  • فقط امکان تغییر تاریخ وقت سفارت بدون پرداخت مجدد MRV FEE وجود دارد و چنانچه بخواهید سفارت خود را تغییر دهید می بایستی مجددا MRV FEE خود را پرداخت نمائید .
x

Check Also

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی آمریکا در زیر به طور کامل شرح داده شده است . کلیه افرادی که خواهان دریافت ویزا غیر مهاجرتی ( NON IMMIGRATION ) به آمریکا هستند می بایستی فرم DS-160 را  ( قبل از وقت مصاحبه ) تکمیل کرده و شماره تائیدیه ( Confirmation Number ) آن در در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند تا به سفارت ارائه کنند .   توجه داشته باشید در برخی دیگر از ویزا هه که در زیر آمده آست علاوه بر فرم DS-160 می بایستی فرم های دیگری نیز تکمیل و ارسال نمائید ...