خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / نحوه درخواست 2 روادید مختلف در سفارت آمریکا در یک زمان

نحوه درخواست 2 روادید مختلف در سفارت آمریکا در یک زمان

نحوه درخواست 2 روادید مختلف در سفارت آمریکا در یک زمان در زیر به طور کامل شرح داده شده است :

شما هنگامی که در سایت usvisa ثبت نام می کنید و MRV FEE خود را پرداخت می کنید تنها اجازه پرداخت و ثبت نام برای یک نوع ویزا دارید ولی این امکان برای شما وجود دارد تا در روز مصاحبه در سفارت و با موافقت سفارت درخواست و هزینه هر دو نوع ویزا از شما اخذ شود بدین منظور می بایستی روال زیر را انجام دهید :

  • در ابتدا برای ویزایی که متقاضی آن هستید ( گزینه اول شما برای دریافت ویزا ) در سایت usvisa-info.com ثبت نام و هزینه MRV FEE را پرداخت نمائید .
  • برای هر چند نوع ویزا که متاضی آن هستید فرم DS-160 جداگانه پر کنید .
  • در روز مصاحبه حتما مدارک مورد نیاز برای تمام ویزاهای درخواستی و مبلغ کافی برای پرداخت MRV FEE آنها را به صورت نقدی و کارت اعتباری ویزا یا مستر به همراه داشته باشید .

 

توجه داشته باشید :

توجه: متقاضیانی که خواستار دریافت همزمان روادید خدمه (C1/D) و گردشگری (B1/B2) هستند، باید اطلاعات مندرج در صفحه مشاهده اطلاعات روادید مربوط به روادید خدمه را برای آگاه شدن از روال درست درخواست مطالعه کنند. (صفحه مشاهده اطلاعات روادید مربوط به روادید خدمه پس از گزینش هدف سفر خدمه (C1/D) قابل دسترسی خواهد بود.)

 

x

Check Also

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی آمریکا در زیر به طور کامل شرح داده شده است . کلیه افرادی که خواهان دریافت ویزا غیر مهاجرتی ( NON IMMIGRATION ) به آمریکا هستند می بایستی فرم DS-160 را  ( قبل از وقت مصاحبه ) تکمیل کرده و شماره تائیدیه ( Confirmation Number ) آن در در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند تا به سفارت ارائه کنند .   توجه داشته باشید در برخی دیگر از ویزا هه که در زیر آمده آست علاوه بر فرم DS-160 می بایستی فرم های دیگری نیز تکمیل و ارسال نمائید ...