خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / نحوه گرفتن وقت سفارت آمریکا از 2 یا چند سفارتخانه

نحوه گرفتن وقت سفارت آمریکا از 2 یا چند سفارتخانه

نحوه گرفتن وقت سفارت آمریکا از 2 یا چند سفارتخانه در زیر به طور کامل شرح داده شده است :

چنانچه شما بخواهید از 2 یا چند سفارت خانه آمریکا در یک زمان ( هنگامی که یک وقت سفارت دارید و هنوز روز آن نرسیده است ) وقت ملاقات بگیرید در ایتدا می بایستی برای هر سفارت یک فرم DS-160 جداگه تکمیل و ارسال نمائید که تا این مراحله مشکلی وجود ندارد اما پس از این مرحله هنگامی که می خواهید وقت سفارت بگیرید سیستم CSC امکان گرفتن چند وقت سفارت به شما را نمی دهد و شما اختاری مبنی بر کنسل کردن وقت قبلی و دریافت وقت جدید بعد از کنسل کردن وقت فبلی را می دهد ولی بعضی از سفارت خانه های آمریکا تا کنون در سال 2016 به سیستم CSC وصل نشده اند و سیستم وقت دهی آنها با استفاده از ارسال ایمیل می باشد مانند سفارت تاشکند ازبکستان و شما با استفاده از این روش امکان دریافت چند وقت سفارت به طور همرمان را دارید .

دریافت 2 یا چند وقت به طور موازی به شما توصیه نمی شود زیرا هنگامی که تقاضای شما از 1 سفارت رد می شود معمولا تا 6 ماه تقاضاهای شما بدون بررسی دقیق و مجدد رد خواهند شد مگر در موارد خاص

x

Check Also

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی آمریکا در زیر به طور کامل شرح داده شده است . کلیه افرادی که خواهان دریافت ویزا غیر مهاجرتی ( NON IMMIGRATION ) به آمریکا هستند می بایستی فرم DS-160 را  ( قبل از وقت مصاحبه ) تکمیل کرده و شماره تائیدیه ( Confirmation Number ) آن در در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند تا به سفارت ارائه کنند .   توجه داشته باشید در برخی دیگر از ویزا هه که در زیر آمده آست علاوه بر فرم DS-160 می بایستی فرم های دیگری نیز تکمیل و ارسال نمائید ...