خانه / اطلاعات ویزا آمریکا / پرداخت نکردن هزینه گرین کارت آمریکا از سایت USCIS Immigrant Fee چه عواقبی دارد؟

پرداخت نکردن هزینه گرین کارت آمریکا از سایت USCIS Immigrant Fee چه عواقبی دارد؟

پرداخت نکردن هزینه گرین کارت آمریکا از سایت USCIS Immigrant Fee چه عواقبی دارد؟

پرداخت نکردن هزینه گرین کارت آمریکا از سایت USCIS Immigrant Fee هیچ مشکلی در رودند گرفتن اقامت شما ندارد ( باعث رد درخواست اقامت نمی شود ) و شما می توانید پس از ورود به آمریکا و مراجعه به اداره مهاجرت این مبلغ را به صورت نقدی دریافت نمائید . ولی توجه داشته باشید چنانچه قبل از ورود به آمریکا این مبلغ را پرداخت نمائید روند صدور و چاپ گرین کارت شما بسیار سریع تر از زمانی که مبلغ را به صورت نقدی پرداخت نمائید شروع می شود . ( اگر بعد از گرفتن پاکت از سفارت خانه و قبل از ورود این مبلغ را پرداخت نمائید معمولا بین 10 تا 20 روز کاری بعد از ورود گرین کارت شما به آدرسی که هنگام پرداخت و یا در مرز ورودی از شما خواسته شده بود ارسال می شود و در غیر این صورت ممکن است صدور گرین کارت حتی تا 2 ماه نیز به طول بینجامد )

توصیه اداره مهاجرت آمریکا که در سایت این اداره نیز آمده است پرداخت این مبلغ پس از دریافت پاکت پذیرش شما در سفارت خانه و قبل از سفر به آمریکا می باشد.

x

Check Also

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی

آموزش تصویری پر کردن فرم DS-160 برای ویزا غیر مهاجرتی آمریکا در زیر به طور کامل شرح داده شده است . کلیه افرادی که خواهان دریافت ویزا غیر مهاجرتی ( NON IMMIGRATION ) به آمریکا هستند می بایستی فرم DS-160 را  ( قبل از وقت مصاحبه ) تکمیل کرده و شماره تائیدیه ( Confirmation Number ) آن در در روز مصاحبه همراه خود داشته باشند تا به سفارت ارائه کنند .   توجه داشته باشید در برخی دیگر از ویزا هه که در زیر آمده آست علاوه بر فرم DS-160 می بایستی فرم های دیگری نیز تکمیل و ارسال نمائید ...