خانه / پروازهای ترکیش / قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی ترکیش تهران به بلگراد صربستان

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی ترکیش تهران به بلگراد صربستان

یکی از بهترین و ارزان قیمت ترین گزینه ها برای مسافرت از تهران به بلگراد صربستان و برگشت از بلگراد صربستان به تهران پرواز با هواپیمایی ترکیش ترکیه می باشد که در زیر قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی ترکیش تهران به بلگراد صربستان و ساعات حرکت این پروازها آمده است .

توجه داشته باشید هیچ پرواز مستقیمی از ایران به صربستان وجود ندارد و تمام پروازها با یک توقف می باشند .

 

در تمام روزهای هفته پروازهای رفت و برگشت زیادی از تهران به بلگراد و بلگراد به تهران به وسیله هواپیمایی ترکیش با یک توقف در فرودگاه آتا ترک استانبول ( IST)  ترکیه وجود دارد که روزها و ساعات ( بهترین این پروازهای که توقف زیر 3 ساعت در ترکیه دارند ) آن ها به شرح زیر است :

پروازهای رفت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز Turkish Airlines از تهران ایران به بلگراد صربستان :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از تهران و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز تهران به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به بلگراد شماره و مدت پرواز استانبول به بلگراد مدت زمان پرواز
شنبه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه
شنبه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه  7 ساعت و 50 دقیقه
یک شنبه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

 شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه 
یک شنبه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه  7 ساعت و 50 دقیقه
دو شنبه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه 
دو شنبه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 7 ساعت و 50 دقیقه 
سه شنبه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه 
سه شنبه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 7 ساعت و 50 دقیقه 
چهار شنبه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه 
چهار شنبه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه  7 ساعت و 50 دقیقه
پنج شنبه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه 
پنج شنبه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 7 ساعت و 50 دقیقه 
جمعه تهران به بلگراد

خروج : 15:35

ورود : 17:40

شماره پرواز 23B و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 1 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 18:45

ورود : 19:25

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 6 ساعت و 20 دقیقه 
جمعه تهران به بلگراد

خروج : 03:00

ورود : 04:55

شماره پرواز 332 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 2 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 07:40

ورود : 08:20

شماره پرواز 73H و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه 7 ساعت و 50 دقیقه 

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

پروازهای برگشت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز Turkish Airlines از بلگراد صربستان به تهران ایران :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از بلگراد و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز بلگراد به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به تهران
شماره و مدت پرواز استانبول به تهران
مدت زمان پرواز
شنبه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه
یک شنبه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه
دو شنبه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه
سه شنبه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه
چهار شنبه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه
پنج شنبه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه
جمعه بلگراد به تهران

خروج : 20:20

ورود : 23:05

شماره پرواز 321 و مدت پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه توقف 2 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 01:20

ورود : 06:00

شماره پرواز 32B مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 7 ساعت و 10 دقیقه

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

قیمت بلیط هواپیمایی ترکیش ایرلاینز Turkish Airlines در تاریخ ها و روزهای مختلف متفاوت می باشد لذا شما برای آگاهی از قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی ترکیش تهران به بلگراد صربستان می توانید با مراجعه به قسمت جستجو آنلاین سایت و یا با ارتباط با کارشناسان قاره پیما به وسیله مراجعه حضوری - ایمیل - تلفن و یا چت آنلاین سایت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از قیمت بلیط هواپیمایی ترکیش ایرلاینز Turkish Airlines در تاریخ مورد نظر خود آگاه شده سپس در صورت نیاز اقدام به رزرو و خرید بلیط خود نمائید .

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی ترکیش ایرلاینز Turkish Airlines در ایران می باشد .

 

توجه فرمائید:

توجه فرمائید:

رزرو بلیط در سایت قاره پیما کاملا رایگان بوده و برای رزرو هیچ مبلغی از شما دریافت نمی شود.

بلیط خریداری شده شما توسط سایت قاره پیما بدون دریافت هیچ هزینه ای به تمام نقاط ایران ارسال می گردد.

شما با هر بار خرید از قاره پیما معادل 0.5% کل مبلغ خرید خود را برای خرید های بعدی تخفیف می گیرید.

5 نظر

  1. با سلام :
    در صورتیکه سوالی در مورد قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی ترکیش تهران به بلگراد صربستان و … دارید در این قسمت می توانید سوال خود را مطرح نمائید و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به سوالات شما در همین قسمت پاسخ خواهند داد.

  2. با سلام میخواستم بدونم تقریبا هزبته بلیط تهران بلگراد هر نفر چقدر میشه باتشکر

  3. سلام. برای سفر به صربستان و رزور بلیط چه مدارکی لازم است؟ و چه مدت زودتر از تاریخی که قصد داریم پرواز کنیم باید اقدام کنیم؟ ( یک نفر هستم)

    • با سلام
      پاسپورت فقط لازم هست تا 1 هفته مونده میشه پرواز پیدا کرد فقط هر چه زود تر بگیرید قیمت ها کمتر میشه معمولا

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*