خانه / ثبت سفارش خرید بلیط رزرو شده

ثبت سفارش خرید بلیط رزرو شده

[]
1 Step 1
در خواست خرید بلیط رزرو شده:
نام:true
نام خانوادگی:true
شماره موبایل:true
شماره PNR بلیط رزرو شده:true
توضیحات:
0 /
Previous
Next

در این قسمت چنانچه قبلا بلیطی را رزرو کرده اید می توانید با تکمیل اطلاعات فرم درخواست خرید بلیط رزرو شده این بلیط را خریداری (ok) نمائید.

راهنمای تکمیل فرم درخواست خرید بلیط رزرو شده:

  1. در ردیف اول نام و نام خانوادگی در خواست کننده خرید بلیط را وارد فرمائید.
  2. در ردیف دوم شماره موبایل و وارد کنید اگر کارشناسان ما نیاز به دریافت اطلاعات بیشتری داشته باشند با این شماره موبایل در تماس خواهند بود.
  3. در ردیف سوم ایمیل خود را وارد کنید تا پس از خرید، بلیط الکترونیکی ( E - TICKET ) به ایمیل شما ارسال شود.
  4. در ردیف چهارم شماره PNR که در روی بلیط رزرو شده شما که قبلا به ایمیل شما ارسال شده است وارد کنید.
  5. در ردیف پنجم نحوه واریز که دارای 3 گزینه است را مشخص کنید.
  6. در ردیف ششم چنانچه درخواست دیگر و یا توضیحات خاصی برای خرید بلیط خود دارید تکمیل فرمائید