خانه / هواپیمایی قطر / نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی قطری در ایران Qatar Airways

نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی قطری در ایران Qatar Airways

وب سایت قاره پیما نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی قطری در ایران Qatar Airways می باشد . شما می توانید با مراجعه حضوری و یا به صورتی اینترنتی و یا تلفنی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته پس از دریافت قیمت ، بلیط هواپیمایی قطری در تمام مسیرها را رزرو و خریداری نمائید .

نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی قطری در ایران Qatar Airways

نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی قطری در ایران Qatar Airways

هواپیمایی قطر ایرویز Qatar Airways یکی از پر طرفدارترین خطوط هواپیمایی خارجی ایران می باشد در حال حاضر قطر پرواز های مستقیم از تهران - مشهد و شیراز به دبی دوحه و بلعکس را بوسیله هواپیماهای بوئینگ و ایرباس مدرن خود انجام می دهد . همچنین قطر ایرویز یکی از بهترین گزینه ها برای پرواز به آمریکا و آسیا برای ایرانیان عزیز با یک توقف در دوحه می باشد . جهت مشاهده تمام مسیرهای پروازی قطر ایرویز به صفحه قطر ایرویز سایت مراجعه نمائید .

 

روزها و ساعات پروازهای مستقیم هواپیمایی قطر ایرویز Qatar Airways از تهران - مشهد و شیراز به دوحه و بلعکس به صورت زیر می باشد :

 

برنامه پروازی قطر ایرویز در ایران

 

روزها و ساعات پرواز تهران دوحه تهران با قطر ایرویز :

هفته ای 18 پرواز رفت و برگشت قطر Qatar airways از تهران به دوحه و بلعکس :

روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
شنبه  تهران - دوحه
10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
شنبه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه
تهران - دوحه 10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه تهران - دوحه 22:30 00:05 2 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه تهران - دوحه 10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه تهران - دوحه 22:30 00:05 2 ساعت و 05 دقیقه
سه شنبه تهران - دوحه 10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
سه شنبه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
چهار شنبه تهران - دوحه 10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
چهار شنبه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
چهار شنبه تهران - دوحه 22:30 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه تهران - دوحه 10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه تهران - دوحه 22:30 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
جمعه تهران - دوحه 10:55 12:30 2 ساعت و 05 دقیقه
جمعه تهران - دوحه 04:30 06:05 2 ساعت و 05 دقیقه
شنبه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
شنبه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
یک شنبه دوحه - تهران 18:55 21:30 2 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
دو شنبه دوحه - تهران 18:55 21:30 2 ساعت و 05 دقیقه
سه شنبه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
سه شنبه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
چهار شنبه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
چهار شنبه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
چهار شنبه دوحه - تهران 18:55 21:30 2 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
پنج شنبه دوحه - تهران 18:55 21:30 2 ساعت و 05 دقیقه
جمعه دوحه - تهران 07:20 09:55 2 ساعت و 05 دقیقه
جمعه دوحه - تهران 00:45 03:20 2 ساعت و 05 دقیقه
 
 
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 

روزها و ساعات پرواز مشهد دوحه مشهد با قطر ایرویز :

هفته ای 7 پرواز رفت و برگشت قطر Qatar airways از تهران به دوحه و بلعکس :

روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
شنبه  مشهد - دوحه
20:10 22:20 2 ساعت و 40 دقیقه
یک شنبه مشهد - دوحه 04:30 06:40 2 ساعت و 40 دقیقه
دو شنبه
مشهد - دوحه 04:30 06:40 2 ساعت و 40 دقیقه
سه شنبه مشهد - دوحه 04:30 06:40 2 ساعت و 40 دقیقه
چهار شنبه مشهد - دوحه 20:10 22:20 2 ساعت و 40 دقیقه
پنج شنبه مشهد - دوحه 20:10 22:20 2 ساعت و 40 دقیقه
جمعه مشهد - دوحه 04:30 06:40 2 ساعت و 40 دقیقه
شنبه دوحه - مشهد 16:20 19:10 2 ساعت و 19 دقیقه
یک شنبه دوحه - مشهد 00:40 03:29 2 ساعت و 19 دقیقه
دو شنبه دوحه - مشهد 00:40 03:29 2 ساعت و 19 دقیقه
سه شنبه دوحه - مشهد 00:40 03:29 2 ساعت و 19 دقیقه
چهار شنبه دوحه - مشهد 16:20 19:10 2 ساعت و 19 دقیقه
پنج شنبه دوحه - مشهد 16:20 19:10 2 ساعت و 19 دقیقه
جمعه دوحه - مشهد 00:40 03:29 2 ساعت و 19 دقیقه
 
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )

 

 

روزها و ساعات پرواز شیراز دوحه شیراز با قطر ایرویز :

هفته ای 4 پرواز رفت و برگشت قطر Qatar airways از شیراز به دوحه و بلعکس :

روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
یک شنبه  شیراز- دوحه
04:35 05:25 1 ساعت و 20 دقیقه
سه شنبه شیراز- دوحه 04:35 05:25 1 ساعت و 20 دقیقه
پنج شنبه شیراز- دوحه 04:35 05:25 1 ساعت و 20 دقیقه
جمعه شیراز- دوحه 04:35 05:25 1 ساعت و 20 دقیقه
یک شنبه دوحه - شیراز 01:45 03:29 1 ساعت و 14 دقیقه
سه شنبه دوحه - شیراز 01:45 03:29 1 ساعت و 14 دقیقه
پنج شنبه دوحه - شیراز 01:45 03:29 1 ساعت و 14 دقیقه
جمعه دوحه - شیراز 01:45 03:29 1 ساعت و 14 دقیقه
 
 برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 
اطلاعات مفید :
 

تمام هواپیما های هواپیمایی قطر ایرویز از نوع بوئینگ و ایرباس می باشند .

وزن بار نبایستی از 32 کیلوگرم بیشتر باشد و ساک دستی نبایستی از 10 کیلو گرم بیشتر باشد .

 

وب سایت قاره پیما نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی قطری در ایران Qatar Airways می باشد و شما می توانید به صورت اینترنتی ( آنلاین ) بلیط پرواز قطری خود را در قاره پیما رزرو و خریداری نمائید .

 

نمایندگی قطر ایرویز در تهران - نمایندگی قطر ایرویز در مشهد - نمایندگی قطر ایرویز در شیراز - نمایندگی قطر ایرویز در اصفهان - نمایندگی قطر ایرویز در تبریز - نمایندگی قطر ایرویز در اهواز - نمایندگی قطر ایرویز در کرمانشاه - قیمت و رزرو بلیط قطر ایرویز

9 نظر

 1. با سلام :
  در صورتیکه سوالی در مورد خرید بلیط هواپیمایی قطری دارید در این قسمت می توانید سوال خود را از کارشناسان قاره پیما مطرح نمائید و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به سوالات شما در همین قسمت پاسخ خواهند داد.

 2. با سلام آدرس نمایندگی قطر در اصفهان را لطفا بفرمایید
  با تشکر فراوان

 3. باعرض سلام ادرس دفتر هواپیمایی قطر وتلفنش رالطف کنید کجاس

 4. قیمت بلیط ماپاتو موزامبیک با پرواز قطری چنده؟ همچنین مناسبترین قیمت با دیگر پروازها؟ ممنون

 5. غلامعلی امینی

  م سلام امکان خرید بلیط دو نفره بزرگ سال اکونومیک برای 15 اسفند 96 رفت وبرگشت 15 اردیبهشت برای مونترال کانادا وجود دارد اگر هست به چه قیمتی

 6. سلام من بلیت قطریه از مشهد به عمان روز ۲۹ ژانویه داشتم به علت برف پرواز توسط قطریه باطل شد . چطوری میتونم دوباره برای این هفته از بلیتم استفاده کنم

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*