خانه / پروازهای پگاسوس / قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به وین اتریش

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به وین اتریش

یکی از بهترین و ارزان قیمت ترین گزینه ها برای مسافرت از تهران به وین اتریش و برگشت از وین اتریش به تهران پرواز با هواپیمایی پگاسوس ترکیه می باشد که در زیر قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به وین اتریش و ساعات حرکت این پروازها آمده است .

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به وین اتریش

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به وین اتریش

توجه داشته باشید هواپیمایی ایران ایر و اتریشی پروازهای مستقیم از ایران به وین اتریش دارند برای مشاهده برنامه پروازی ایران ایر و اتریشی روی این لینک کلیک کنید .

 

هفته ای 10 پرواز رفت و 7 پرواز برگشت از تهران به وین اتریش و وین اتریش به تهران به وسیله هواپیمایی پگاسوس با یک توقف در فرودگاه صبیحا گوکچن ( SAW ) استانبول ترکیه وجود دارد که روزها و ساعات آن به شرح زیر است :

 

پروازهای رفت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از تهران ایران به وین اتریش :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از تهران و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز تهران به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به وین اتریش
شماره و مدت پرواز استانبول به وین اتریش
مدت زمان پرواز
شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 10 ساعت و 55 دقیقه در استانبول

خروج : 17:05

ورود : 18:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 16 ساعت و 40 دقیقه
شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 6 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 50 دقیقه
یک شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 6 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 50 دقیقه
دو شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 10 ساعت و 55 دقیقه در استانبول

خروج : 17:05

ورود : 18:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 16 ساعت و 40 دقیقه
دو شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 6 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 50 دقیقه
سه شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 6 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 50 دقیقه
چهار شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 05:00

ورود : 06:45

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 5 ساعت و 30 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 15 دقیقه
پنج شنبه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 6 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 50 دقیقه
جمعه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 10 ساعت و 55 دقیقه در استانبول

خروج : 17:05

ورود : 18:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 16 ساعت و 40 دقیقه
جمعه تهران به وین اتریش

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 6 ساعت و 05 دقیقه در استانبول

خروج : 12:15

ورود : 13:45

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه 11 ساعت و 50 دقیقه

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

پروازهای برگشت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از وین اتریش به تهران ایران :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از وین اتریش و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز وین اتریش به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به تهران
شماره و مدت پرواز استانبول به تهران
مدت زمان پرواز
شنبه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 40 دقیقه
یک شنبه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 40 دقیقه
دو شنبه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 40 دقیقه
سه شنبه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 4 ساعت و 45 دقیقه در استانبول

خروج : 22:25

ورود : 03:05

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 10 دقیقه
چهار شنبه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 40 دقیقه
پنج شنبه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 40 دقیقه
جمعه وین اتریش به تهران

خروج : 14:25

ورود : 17:40

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 2 ساعت و 05 دقیقه توقف 5 ساعت و 15 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 40 دقیقه

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در ایران می باشد و شما بوسیله قاره پیما امکان رزرو و خرید بلیط هواپیمایی پگاسوس در تمام مسیرها را به صورت اینترنتی و تلفنی و حضوری و ... را دارید .

 

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ ها و روزهای مختلف متفاوت می باشد لذا شما برای آگاهی از قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس به وین اتریش می توانید با مراجعه به قسمت جستجو آنلاین سایت و یا با ارتباط با کارشناسان قاره پیما به وسیله مراجعه حضوری - ایمیل - تلفن و یا چت آنلاین سایت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ مورد نظر خود آگاه شده سپس در صورت نیاز اقدام به رزرو و خرید بلیط خود نمائید .

توجه فرمائید:

توجه فرمائید:

رزرو بلیط در سایت قاره پیما کاملا رایگان بوده و برای رزرو هیچ مبلغی از شما دریافت نمی شود.

بلیط خریداری شده شما توسط سایت قاره پیما بدون دریافت هیچ هزینه ای به تمام نقاط ایران ارسال می گردد.

شما با هر بار خرید از قاره پیما معادل 0.5% کل مبلغ خرید خود را برای خرید های بعدی تخفیف می گیرید.

یک نظر

  1. با سلام :
    در صورتیکه سوالی در مورد قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به وین اتریش و … دارید در این قسمت می توانید سوال خود را مطرح نمائید و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به سوالات شما در همین قسمت پاسخ خواهند داد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*