خانه / پروازهای پگاسوس / قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به پاریس فرانسه

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به پاریس فرانسه

سایر مسیرهای پروازی به شهرهای فرانسه

رزرو هتل در تمام شهرهای فرانسه

رزرو و خرید بلیط پروازهای داخلی فرانسه

اخذ ویزا فرانسه

یکی از بهترین و ارزان قیمت ترین گزینه ها برای مسافرت از تهران به پاریس فرانسه و برگشت از پاریس فرانسه به تهران پرواز با هواپیمایی پگاسوس ترکیه می باشد که در زیر قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به پاریس فرانسه و ساعات حرکت این پروازها آمده است .

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به پاریس فرانسه

قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس تهران به پاریس فرانسه

توجه داشته باشید هواپیمایی ایران ایر پروازهای مستقیم از ایران به ژنو دارد برای مشاهده برنامه پروازی ایران ایر روی این لینک کلیک کنید .

 

هفته ای 14 پرواز رفت و 7 پرواز برگشت از تهران به پاریس فرانسه و پاریس فرانسه به تهران به وسیله هواپیمایی پگاسوس با یک توقف در فرودگاه صبیحا گوکچن ( SAW ) استانبول ترکیه وجود دارد که روزها و ساعات آن به شرح زیر است :

 

پروازهای رفت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از تهران ایران به پاریس فرانسه :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از تهران و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز تهران به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به پاریس فرانسه
شماره و مدت پرواز استانبول به پاریس فرانسه
مدت زمان پرواز
شنبه تهران به پاریس فرانسه

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 10 دقیقه در استانبول

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 11 ساعت و 20 دقیقه
شنبه  تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  توقف 8 ساعت و 35 دقیقه در استانبول 

خروج : 14:45

ورود : 17:30

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 15 ساعت و 35 دقیقه 
یک شنبه تهران به پاریس فرانسه

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 10 دقیقه در استانبول

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 11 ساعت و 20 دقیقه
یک شنبه تهران به پاریس فرانسه

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 35 دقیقه در استانبول

خروج : 14:45

ورود : 17:30

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 15 ساعت و 35 دقیقه 
دوشنبه تهران به پاریس فرانسه

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 10 دقیقه در استانبول

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 11 ساعت و 20 دقیقه
دوشنبه تهران به پاریس فرانسه

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 35 دقیقه در استانبول

خروج : 14:45

ورود : 17:30

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 15 ساعت و 35 دقیقه 
 سه شنبه تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  توقف 4 ساعت و 10 دقیقه در استانبول 

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه  11 ساعت و 20 دقیقه 
 سه شنبه  تهران به پاریس فرانسه

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  توقف 8 ساعت و 05 دقیقه در استانبول 

خروج : 14:15

ورود : 17:00

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه  15 ساعت و 05 دقیقه 
 چهارشنبه  تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 05:00

ورود : 06:45

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  توقف 3 ساعت و 35 دقیقه در استانبول 

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه   10 ساعت و 45 دقیقه
چهارشنبه تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 05:00

ورود : 06:45

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 00 دقیقه در استانبول

خروج : 14:45

ورود : 17:30

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 15 ساعت و 00 دقیقه
پنج شنبه تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 10 دقیقه در استانبول

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 4 ساعت و 10 دقیقه 11 ساعت و 20 دقیقه
پنج شنبه تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 35 دقیقه در استانبول

خروج : 14:45

ورود : 17:30

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 15 ساعت و 35 دقیقه 
جمعه تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 4 ساعت و 10 دقیقه در استانبول

خروج : 10:20

ورود : 13:15

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 11 ساعت و 20 دقیقه
جمعه تهران به پاریس فرانسه 

خروج : 04:25

ورود : 06:10

شماره 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه توقف 8 ساعت و 35 دقیقه در استانبول

خروج : 14:45

ورود : 17:30

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه 15 ساعت و 35 دقیقه 

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

پروازهای برگشت هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines از پاریس فرانسه به تهران ایران :

روز هفته مبدا و مقصد ساعت خروخ از پاریس فرانسه و  ورود به  استانبول شماره و مدت پرواز پاریس فرانسه به استانبول مدت زمان توقف ساعت خروج از استانبول و ورود به تهران
شماره و مدت پرواز استانبول به تهران
مدت زمان پرواز
شنبه پاریس فرانسه  به تهران

خروج : 14:05

ورود : 18:30

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه توقف 4 ساعت و 25 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 11 ساعت و 00 دقیقه
یک شنبه  پاریس فرانسه  به تهران 

خروج : 14:05

ورود : 18:30

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه  توقف 4 ساعت و 25 دقیقه در استانبول 

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  11 ساعت و 00 دقیقه 
دو شنبه پاریس فرانسه  به تهران 

خروج : 14:05

ورود : 18:30

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه   توقف 4 ساعت و 25 دقیقه در استانبول

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  11 ساعت و 00 دقیقه 
 سه شنبه  پاریس فرانسه  به تهران

خروج : 14:05

ورود : 18:30

شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه  توقف 3 ساعت و 55 دقیقه در استانبول 

خروج : 22:25

ورود : 03:05

 شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه 10 ساعت و 30 دقیقه 
 چهارشنبه پاریس فرانسه  به تهران 

خروج : 14:05

ورود : 18:30

 شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه توقف 4 ساعت و 25 دقیقه در استانبول 

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  11 ساعت و 00 دقیقه 
 پنج شنبه پاریس فرانسه  به تهران 

خروج : 14:05

ورود : 18:30

 شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه توقف 4 ساعت و 25 دقیقه در استانبول 

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه   11 ساعت و 00 دقیقه
جمعه پاریس فرانسه  به تهران 

خروج : 14:05

ورود : 18:30

 شماره پرواز 738  و مدت پرواز 3 ساعت و 40 دقیقه توقف 4 ساعت و 25 دقیقه در استانبول 

خروج : 22:55

ورود : 03:35

شماره پرواز 738 و مدت پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه  11 ساعت و 00 دقیقه 

توجه داشته باشید ساعت های پرواز فوق امکان دارد در فصل های مختلف کمی تغییر داشته باشد ولی به طور میانگین تمام پروازها به صورت بالا می باشد .

 

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در ایران می باشد و شما بوسیله قاره پیما امکان رزرو و خرید بلیط هواپیمایی پگاسوس در تمام مسیرها را به صورت اینترنتی و تلفنی و حضوری و ... را دارید .

 

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

در مورد قیمت بلیط پگاسوس

قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ ها و روزهای مختلف متفاوت می باشد لذا شما برای آگاهی از قیمت و روزهای پرواز هواپیمایی پگاسوس به پاریس فرانسه می توانید با مراجعه به قسمت جستجو آنلاین سایت و یا با ارتباط با کارشناسان قاره پیما به وسیله مراجعه حضوری - ایمیل - تلفن و یا چت آنلاین سایت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از قیمت بلیط هواپیمایی پگاسوس Pegasus Airlines در تاریخ مورد نظر خود آگاه شده سپس در صورت نیاز اقدام به رزرو و خرید بلیط خود نمائید .

توجه فرمائید:

توجه فرمائید:

رزرو بلیط در سایت قاره پیما کاملا رایگان بوده و برای رزرو هیچ مبلغی از شما دریافت نمی شود.

بلیط خریداری شده شما توسط سایت قاره پیما بدون دریافت هیچ هزینه ای به تمام نقاط ایران ارسال می گردد.

شما با هر بار خرید از قاره پیما معادل 0.5% کل مبلغ خرید خود را برای خرید های بعدی تخفیف می گیرید.