خانه / هواپیمایی فلای دبی / نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی فلای دبی در ایران Flydubai

نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی فلای دبی در ایران Flydubai

قاره پیما تنها نماینده فروش بلیط فلای دبی می باشد و تنها امکان تغییر تاریخ و کنسلی بلیط های که از قاره پیما تهیه شده برای ما وجود دارد و بلیط هایی که از سایر آژانسها و سایت ها خریداری شده می بایستی توسط خود آنها تغییر تاریخ و کنسل و ... شود

وب سایت قاره پیما نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی فلای دبی در ایران Flydubai می باشد . شما می توانید با مراجعه حضوری و یا به صورتی اینترنتی و یا تلفنی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته پس از دریافت قیمت ، بلیط هواپیمایی فلای دبی در تمام مسیرها را رزرو و خریداری نمائید .

نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی فلای دبی در ایران Flydubai

نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی فلای دبی در ایران Flydubai

هواپیمایی فلای دبی Flydubai Airlines پرواز های خود را از ژانویه 2011 به ایران آغاز نموده است و به یکی از پر طرفدارترین خطوط هواپیمایی خارجی ایران تبدیل شده است در حال حاضر فلای دبی پرواز های مستقیم از تهران - تبریز - مشهد - شیراز - همدان - لار - اهواز - بندرعباس و اصفهان به دبی امارات و بلعکس را بوسیله هواپیماهای بوئینگ مدرن خود انجام می دهد .

 

روزها و ساعات پروازهای مستقیم هواپیمایی فلای دبی Flydubai Airlines از تهران - تبریز - مشهد - شیراز - همدان - لار - اهواز - بندرعباس و اصفهان به دبی به صورت زیر می باشد :

 

برنامه پروازی فلای دبی در ایران

 

روزها و ساعات پرواز تبریز دبی تبریز با فلای دبی :

هفته ای 2 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از تبریز به دبی و بلعکس :

روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
شنبه  تبریز - دبی 01:25 04:10 2 ساعت و 45 دقیقه
پنج شنبه  تبریز - دبی 01:25 04:10 2 ساعت و 45 دقیقه
جمعه  دبی _ تبریز 21:55 00:25 2 ساعت و 45 دقیقه
چهارشنبه  دبی _ تبریز 21:55 00:25 2 ساعت و 45 دقیقه
 
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 روزها و ساعات پرواز مشهد دبی مشهد با فلای دبی :
هفته ای 7 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از مشهد به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
شنبه  مشهد - دبی 19:45 22:45 2 ساعت 30 دقیقه
یک شنبه مشهد - دبی 19:45 22:45 ساعت 30 دقیقه
دو شنبه مشهد - دبی 19:45 22:45 ساعت 30 دقیقه
سه شنبه مشهد - دبی 19:45 22:45 ساعت 30 دقیقه
چهار شنبه مشهد - دبی 19:45 22:45 ساعت 30 دقیقه
پنج شنبه مشهد - دبی 19:45 22:45 ساعت 30 دقیقه
جمعه مشهد - دبی 19:45 22:45 ساعت 30 دقیقه
شنبه  دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
یک شنبه دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
دو شنبه دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
سه شنبه دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
چهار شنبه دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
پنج شنبه دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
جمعه دبی - مشهد 16:55 18:45 ساعت 30 دقیقه
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )  
 
 
 روزها و ساعات پرواز شیراز دبی شیراز با فلای دبی :
هفته ای 3 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از شیراز به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
شنبه  شیراز - دبی 11:15 13:10 1 ساعت و 25 دقیقه
سه شنبه شیراز - دبی 11:15 13:10 ساعت و 25 دقیقه
پنج شنبه شیراز - دبی 11:15 13:10 ساعت و 25 دقیقه
شنبه  دبی - شیراز 09:15 10:10 ساعت و 25 دقیقه
سه شنبه دبی - شیراز 09:15 10:10 ساعت و 25 دقیقه
پنج شنبه دبی - شیراز 09:15 10:10 ساعت و 25 دقیقه
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 روزها و ساعات پرواز همدان دبی همدان با فلای دبی :
هفته ای 1 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از همدان به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
دو شنبه شیراز - دبی 07:10 10:00 2:20
دو شنبه دبی - شیراز 04:15 06:10 2:20
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 روزها و ساعات پرواز لار دبی لار با فلای دبی :
هفته ای 3 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از لار به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
یک شنبه لار - دبی 15:50 17:20 1 ساعت
سه شنبه لار - دبی 15:50 17:20 1 ساعت
چهار شنبه لار - دبی 17:35 19:10 1 ساعت
یک شنبه دبی - لار 14:15 14:50 1 ساعت
سه شنبه دبی - لار 14:15 14:50 1 ساعت
چهار شنبه دبی - لار 16:00 16:35 1 ساعت
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 روزها و ساعات پرواز اهواز دبی اهواز با فلای دبی :
هفته ای 2 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از اهواز به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
یک شنبه اهواز - دبی 23:00 01:15 1 ساعت و 45 دقیقه
چهار شنبه اهواز - دبی 23:00 01:15 1 ساعت و 45 دقیقه
یک شنبه دبی - اهواز 18:30 22:00 2 ساعت
چهار شنبه دبی - اهواز 18:30 22:00 2 ساعت
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 روزها و ساعات پرواز بندر عباس دبی بندر عباس با فلای دبی :
هفته ای 3 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از بندر عباس به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
یک شنبه بندر عباس - دبی 20:50 22:30 1 ساعت و 10 دقیقه
چهار شنبه بندر عباس - دبی 20:50 22:30 1 ساعت و 10 دقیقه
جمعه بندر عباس - دبی 19:30 21:10 1 ساعت و 10 دقیقه
یک شنبه دبی - بندر عباس 19:15 19:45 1 ساعت
چهار شنبه دبی - بندر عباس 19:15 19:45 1 ساعت
جمعه دبی - بندر عباس 18:00 18:30 1 ساعت
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
روزها و ساعات پرواز اصفهان دبی اصفهان با فلای دبی :
هفته ای 3 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از اصفهان به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
شنبه اصفهان - دبی 20:50 23:10 1 ساعت و 50 دقیقه
سه شنبه اصفهان - دبی 20:50 23:10 1 ساعت و 50 دقیقه
پنج شنبه اصفهان - دبی 19:55 22:15 1 ساعت و 50 دقیقه
شنبه دبی - اصفهان 18:25 19:50 1 ساعت و 55 دقیقه
سه شنبه دبی - اصفهان 18:25 19:50 1 ساعت و 55 دقیقه
پنج شنبه دبی - اصفهان 17:30 18:55 1 ساعت و 55 دقیقه
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
روزها و ساعات پرواز تهران دبی تهران با فلای دبی :
هفته ای 3 پرواز رفت و برگشت فلای دبی Flydubai از تهران به دبی و بلعکس :
روز هفته مبدا-مقصد ساعت خروج ساعت ورود مدت پرواز
یک شنبه تهران - دبی 15:20 18:10 2 ساعت و 20 دقیقه
چهار شنبه تهران - دبی 15:20 18:10 2 ساعت و 20 دقیقه
جمعه تهران - دبی 18:10 20:55 2 ساعت و 15 دقیقه
یک شنبه دبی - تهران 12:35 14:25 2 ساعت و 20 دقیقه
چهار شنبه دبی - تهران 12:35 14:25 2 ساعت و 20 دقیقه
جمعه دبی - تهران 15:20 17:10 2 ساعت و 20 دقیقه
برنامه پروازی فوق در برخی ماه های سال تغییر می کند ( با توجه به تعداد مسافر )
 
 
 
 
 
اطلاعات مفید :
 

تمام هواپیما های هواپیمایی فلای دبی از نوع بوئینگ می باشند .

وزن بار نبایستی از 32 کیلوگرم بیشتر باشد و ساک دستی نبایستی از 10 کیلو گرم بیشتر باشد .

 

وب سایت قاره پیما نمایندگی رسمی فروش بلیط هواپیمایی فلای دبی در ایران Flydubai می باشد و شما می توانید به صورت اینترنتی ( آنلاین ) بلیط پرواز فلای دبی خود را در قاره پیما رزرو و خریداری نمائید .

18 نظر

 1. با سلام :
  در صورتیکه سوالی در مورد خرید بلیط هواپیمایی فلای دبی دارید در این قسمت می توانید سوال خود را از کارشناسان قاره پیما مطرح نمائید و کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن به سوالات شما در همین قسمت پاسخ خواهند داد.

  • سلام من بلیط از تهران به دبی و کلمبو و در نهایت ماتاله به صورت رفت و برگشت گرفتیم ولی الان خبر دادن که فرودگاه ماتاله در سریلانکا تعطیل شده و ما باید برای برگشت به کلمبو برویم حال آنکه ما به خاطر مسیر طولانی کلمبو هزینه 2500000 واسه هر نفر پرداخت کردیم
   سوال من اینکه بالاخره باید خسارت بدهد و یا …

   • با سلام :
    این مورد رو باید از ایرلاین پیگیری کنید چون ما فقط نمایندگی فروش هستیم در این مورد اطلاعاتی نداریم

   • با سلام من مقيم دبى هستم اگر امكان دارد لطف بفرماييد ارزانترين روز طبق تاريخ هايى كه خدمت تان عرض ميكنم رفت و برگشت را بفرماييد . سپاسگزارم
    دبى به تهران
    November
    8 – 7 – 6 – 5
    آبان
    17 – 16 – 15 – 14

    تهران به دبى
    December
    13 – 12 – 11
    آذر ماه
    22 – 21 – 20

  • سلام قیمت بلیط یکطرفه دبی به اصفهان چقدره؟ و چند کیلو بار میتوانم داشته باشم. و قیمت اضافه بار در دبی چقدر است. اگر امکان تلفن دفتر فلای دبی را بدید. سپاس

 2. سلام. من پرواز فلای دوبای از بندرعباس به دبی (ورود به ترمینال 2) و سپس پرواز امیریتس از دبی به سیدنی (ترمینال 3) رو دارم. آیا باید توی ترمینال 2 دبی که پیاده شدم، چمدانهایم رو تحویل بگیرم و بعد برم ترمینال 3 تحویل بدم؟ یا اینکه خودشون چمدونا رو ترانزیت می کنن؟ چطوری باید مطمئن بشم؟ آیا باید تو فرودگاه بندرعباس بگم که من مسافر ترانزیت هستم و میخوام برم سیدنی؟

  • با سلام
   چون ایرلاینتون عوض میشه باید چمدون هارو تحویل بگیرید و خودتون به گیت هواپیمایی امارات ببرید – اگر ایرلاینتون عوض نمی شد خودشون ترانزیت می کردند براتون

 3. سلام شماره تماستون لطفا میدید

 4. با سلام
  برای سفر به بیروت با فلای دبی از تهران با توقف ۱۳ ساعت در دبی جطور باید ویزای ترانزیت گرفت.

 5. سلام خسته نباشید
  ما برای سفر به دبی 5 بلیط رفت و برگشت به تاریخ 3 آبان تهیه کردیم (حدودا دو هفته پیش)، اما مجبور به تغییر تاریخ هستیم. آیا این امکان (تغییر تاریخ) وجود دارد؟ و اینکه هزینه ای برای تغییر تاریخ باید پرداخت شود؟

  • با سلام
   امکانش هست فقط باید از همونجایی که خریدید درخواست بدید چون از سیستم مت نیست نمی تونیم میلغش رو براتون چک کنیم

 6. سلام پرواز فلای دبی مستقیم از تبریز به دبی میباشد؟

 7. سلام ببخشيد پرواز هاي دبي از شيراز به ترمينا يك ميره يا دو؟

 8. با سلام.آیا پرواز از تبریز به دوبی الان هست ؟ ما برای دی ماه می خواستیم

 9. روز به خیر
  تا ماه چندم بارداری اجازه پرواز با پروازهای داخلی و فلای دبی هست؟

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*