خانه / برنامه پروازی / برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز

در زیر برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به طور کامل شرح داده شده است البته توجه داشته باشید روزها و ساعات پرواز در فصل های مختلف کمی تفاوت دارد ولی ساعت های بروازهای بع طور کلی مانند جدول های زیر است . ( ایران ایر بجز پروازهای ذکر شده زیر پرواز خارجی دیگری در حال حاضر ندارد )

پروازهای خارجی ایران ایر به شهرهای آسیا و خاورمیانه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای ترکیه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به آنکارا ترکیه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران آنکارا ترکیه تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر IranAir Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به آنکارا در روز های یک شنبه و چهارشنبه در ساعت 18:00 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه اسن بوغا آنکارا انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از آنکارا به تهران در روز های یک شنبه و چهارشنبه در ساعت 20:25 PM از فرودگاه آنکارا ترکیه به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به استانبول ترکیه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر استانبول ترکیه تهران به وسیله  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 7 پرواز از تهران به استانبول در تمام روزها و در ساعت  های مختلف از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه آتا ترک استانبول انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 7 پرواز از استانبول به تهران در روز  تمام روزها در ساعت های مختلف از فرودگاه آتا ترک استانبول به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای هند :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به بمبئی هند :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران بمبئی تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به بمبئی در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 07:05 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بمبئی هند انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از بمبئی به تهران در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 13:30 PM از فرودگاه بمبئی به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر ( هما ) برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای لبنان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به بیروت لبنان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران بیروت لبنان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به بیروت در روز چهارشنبه در ساعت 07:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بیروت انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از بیروت به تهران در روز چهارشنبه در ساعت 09:20 AM از بیروت به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای چین :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به پکن چین :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران پکن چین تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر هما Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به پکن در روز چهار شنبه و در ساعت 19:25 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه پکن ( بیجینگ ) چین انجام می شود مدت زمان پرواز 10 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از پکن به تهران در روز های پنج شنبه و در ساعت 22:40 PM از فرودگاه پکن به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 10 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر ( هما ) برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای آذربایجان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به باکو آذربایجان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران باکو آذربایجان تهران به وسیله ایرلاین ایران ایر هما Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
پروازهای همه روزه از تهران به باکو در روز های شنبه و یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و در ساعت 11:25 - 02:35 - 14:05 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه باکو آذربایجان انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 55 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
پروازهای همه روزه از باکو به تهران در روز های شنبه و یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و در ساعت 21:30 - 08:30 از فرودگاه باکو به امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 55 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای ازبکستان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به تاشکند ازبکستان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران تاشکند تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به تاشکند در روز جمعه و در ساعت 04:55 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه تاشکند ازبکستان انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از تاشکند به تهران در روز جمعه و در ساعت 09:40 AM از فرودگاه تاشکند به امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر هما برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای پاکستان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به کراچی پاکستان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر کراچی پاکستان تهران به وسیله  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به کراچی پاکستان در روز پنج شنبه در ساعت  07:40 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه کراچی پاکستان انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از کراچی پاکستان به تهران در روز پنج شنبه  در ساعت 12:05 از فرودگاه کراچی پاکستان به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای مالزی :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به کوالالامپور مالزی :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران کوالالامپور مالزی تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به کوالالامپور در روز های یک شنبه و سه شنبه و جمعه و در ساعت 23:25 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه کوالالامپور مالزی انجام می شود مدت زمان پرواز 8 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از کوالالامپور به تهران در روز های شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و در ساعت 13:30 PM از فرودگاه کوالالامپور مالزی به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 8 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر ( هما ) برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای سوریه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به دمشق سوریه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران دمشق سوریه تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به دمشق در روز های یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 18:10 PM از فرودگاه امام تهران به فرودگاه دمشق سوریه انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از دمشق به تهران در روز های یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 21:00 PM از فرودگاه دمشق سوریه به فرودگاه امام تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 1 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای امارات :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به دبی امارات :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر دبی امارات تهران به وسیله  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 7 پرواز از تهران به دبی در تمام روزها و در ساعت  های مختلف از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه دبی امارات انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 7 پرواز از دبی به تهران در روز  تمام روزها در ساعت های مختلف از فرودگاه دبی امارات به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 2 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
 در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

پروازهای خارجی ایران ایر به شهرهای اروپا :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای آلمان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به فرانکفورت آلمان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران فرانکفورت آلمان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به فرانکفورت در روز های شنبه و دو شنبه و چهارشنبه در ساعت 07:20 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه فرانکفورت آلمان انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از فرانکفورت به تهران در روز های شنبه و دو شنبه و چهارشنبه در ساعت 12:00 PM از فرودگاه فرانکفورت آلمان به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به کلن آلمان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایران ایر تهران کلن تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به کلن در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 08:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه کلن آلمان انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از کلن به تهران در روز های سه شنبه و جمعه و در ساعت 12:40 PM از فرودگاه کلن به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 20 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به هامبورگ آلمان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران هامبورگ تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به هامبورگ در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 07:40 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه هامبورگ آلمان انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از هامبورگ به تهران در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 12:10 PM از فرودگاه هامبورگ به فرودگاه امام خمینی تهران انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای انگلستان :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به لندن انگلستان :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران لندن انگلستان تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 3 پرواز از تهران به لندن در روز های یک شنبه و سه شنیه و پنج شنبه در ساعت 09:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه لندن انجام می شود مدت زمان پرواز 6 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 3 پرواز از لندن به تهران در روز های یک شنبه و سه شنیه و پنج شنبه در ساعت 17:00 PM از فرودگاه لندن انگلستان به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 6 ساعت و 00دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای اتریش :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به وین اتریش :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران وین اتریش تهران به وسیله هواپیمایی ایر ان ایر Iran Air Airlines  عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به وین در روز شنبه در ساعت 06:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه وین اتریش انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از وین به تهران در روز  شنبه در ساعت 05:10 PM از فرودگاه فرودگاه وین اتریش به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای فرانسه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به پاریس فرانسه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران پاریس تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به پاریس در روز سه شنبه و جمعه در ساعت 07:20 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه اورلی پاریس فرانسه انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از پاریس به تهران در روز  سه شنبه و جمعه در ساعت 12:05 PM از فرودگاه اورلی پاریس فرانسه به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای روسیه :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به مسکو روسیه :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران مسکو روسیه تهران به وسیله هواپیمایی ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به مسکو در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 06:40 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از مسکو به تهران در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 10:55 AM از فرودگاه مسکو به امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای ایتالیا :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به رم ایتالیا :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران رم ایتالیا تهران به وسیله هواپیمایی ایر ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به رم در روز چهار شنبه در ساعت 16:15 PM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه رم ایتالیا انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از رم به تهران در روز  چهار شنبه در ساعت 20:25 PM از فرودگاه رم ایتالیا به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 4 ساعت و 50 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به میلان ایتالیا :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران میلان ایتالیا تهران بوسیه ایران ایر Iran Air Airlines عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 1 پرواز از تهران به میلان در روز جمعه در ساعت 06:00 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه میلان ایتالیا انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 1 پرواز از میلان به تهران در روز جمعه در ساعت 11:20 AM از فرودگاه فرودگاه میلان ایتالیا به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای سوئد :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به گوتنبرگ سوئد :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران گوتنبرگ تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به گوتنبرگ در روز دو شنبه و در ساعت های  09:15 AM و 07:30 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه گوتنبرگ سوئد انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از گوتنبرگ به تهران در روز دوشنبه و در ساعت های  13:50 PM و 12:30 PM از فرودگاه گوتنبرگ به فرودگاه امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 10 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به استکهلم سوئد :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم تهران استکهلم سوئد تهران بوسیه هواپیمایی ایران ایر Iran Air عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 4 پرواز از تهران به استکهلم در روز های شنبه و چهار شنبه و در ساعت های 07:30 AM و 09:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه استکهلم سوئد انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از استکهلم به تهران در روز های شنبه و چهار شنبه و در ساعت 12:30 PM و 13:50 PM از فرودگاه استکهلم به فرودگاه  امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 00 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز به شهرهای هلند :

روزها و ساعات پرواز ( برنامه پروازی ) ایران ایر به آمستردام هلند :

برنامه پروازهای خارجی ایران ایر قیمت روزها و ساعات پرواز روزها و ساعت حرکت پروازهای مستقیم ایرانایر تهران آمستردم تهران عبارتند از:
پرواز های رفت:
هفته ای 2 پرواز از تهران به آمستردام در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 06:45 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه آمستردام Schiphol انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
پروازهای برگشت:
هفته ای 2 پرواز از آمستردام به تهران در روز های یک شنبه و پنج شنبه و در ساعت 12:10 PM از فرودگاه آمستردام Schiphol به فرودگاه  امام خمینی انجام می شود مدت زمان پرواز 5 ساعت و 35 دقیقه می باشد.
در بعضی از مواقع به دلیل کمتر و یا بیشتر شدن تعداد مسافران هواپیمایی ایران ایر برنامه پروازی بالا را تغییر می دهد ( در اکثر ماه های سال برنامه پروازی بالا وجود دارد ) لذا برای آگاهی دقیق تر از طریق راههای ارتباطی سایت با ما در تماس باشید

قاره پیما نمایندگی رسمی هواپیمایی ایران ایر هما می باشد و شما امکان خرید بلیط پروازهای هما در کلیه مسیرهای پروازی داخلی و خارجی را به صورت 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با گارانتی ارزانترین قیمت از قاره پیما را دارید

برنامه سایر خطوط هواپیمایی

جهت آگاهی از قیمت بلیط مورد نظر خود اطلاعات درخواستی در فرم زیر را برای ما ارسال فرمائید – کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن بهترین مسیر پروازی و ارزانترین قیمت بلیط را به شما اطلاع خواهند داد

[]
1 Step 1
در خواست قیمت بلیط
شهر مبدا:true
شهر مقصد:true
تاریخ رفت:true
تاریخ برگشت:true
شماره موبایل:
نام و نام خانوادگی:true
Previous
Next