خانه / شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی

هواپیمایی آتا ATA Airlines Company

نشان هواپیمایی آتا ATA Airlines Company شرکت هواپیمایی آتا ATA Airlines Company در سال 2010 تاسیس شد این شرکت یکی از جدید ترین خطوط هوایی ایران می باشد و دارای بیش از 10 هواپیمای مسافربری و باربری است.دفتر مرکزی و ...

متن کامل »

هواپیمایی زاگرس Zagros Airlines Company

شرکت هواپیمایی زاگرس Zagros Airlines Company در سال 2005 تاسیس شد این شرکت یکی از جدید ترین خطوط هوایی ایران می باشد و دارای بیش از 15 هواپیمای مسافربری و باربری است.دفتر مرکزی و فرودگاه مرکزی ( فرودگاه بین المللی ...

متن کامل »

هواپیمایی کاسپین Caspian Airlines Company

نشان هواپیمایی کاسپین Caspian Airlines Company شرکت هواپیمایی کاسپین Caspian Airlines Company در سال 1372 تاسیس شد این شرکت یکی از بزرگترین خطوط هوایی ایران می باشد و دارای بیش از 12 هواپیمای مسافربری و باربری است.دفتر مرکزی و فرودگاه ...

متن کامل »

هواپیمایی آسمان Iran Aseman Airline Company

نشان هواپیمایی آسمان Iran Aseman Airline Company شرکت هواپیمایی آسمان Iran Aseman Airline Company در سال 1980 تاسیس شد این شرکت یکی از بزرگترین خطوط هوایی ایران می باشد و دارای بیش از 34 هواپیمای مسافربری و باربری است.دفتر مرکزی ...

متن کامل »

هواپیمایی ایران ایر هما Iran Air Airline Company

نشان هواپیمایی ایران ایر هما Iran Air Airline Company شرکت هواپیمایی ایران ایر هما Iran Air Airline Company در سال 1944 تاسیس شد این شرکت یکی از بزرگترین خطوط هوایی ایران می باشد و دارای بیش از 43 هواپیمای مسافربری ...

متن کامل »

هواپیمایی ماهان Mahan Air Airline Company

نشان هواپیمایی ماهان Mahan Air Airline Company شرکت هواپیمایی ماهان Mahan Air Airline Company در سال 1991 تاسیس شد این شرکت یکی از بزرگترین خطوط هوایی ایران می باشد و دارای بیش از 57 هواپیمای مسافربری و باربری است.دفتر مرکزی ...

متن کامل »

هواپیمایی ایر آستانه قزاقستان Air Astana Airlines

نشان هواپیمایی ایر آستانه قزاقستان Air Astana Airlines شرکت هواپیمایی ایر آستانه قزاقستان Air Astana Airlines در سال 2001 تاسیس شد و یکی از خطوط هواپیمایی کشور قزاقستان می باشد و دارای بیش از 30 هواپیمای مسافربری و باربری است. فرودگاه ...

متن کامل »

هواپیمایی بوراجت ترکیه Borajet Airline

نشان هواپیمایی بوراجت ترکیه Borajet Airline شرکت هواپیمایی بوراجت ترکیه Borajet Airline در سال 2008 تاسیس شد و یکی از خطوط هواپیمایی چارتری ترکیه می باشد و دارای بیش از 13 هواپیمای مسافربری و باربری است. فرودگاه مرکزی شرکت هواپیمایی بوراجت ترکیه ...

متن کامل »

هواپیمایی فری برد ایرلاینز Freebird Airlines

نشان هواپیمایی فری برد ایرلاینز Freebird Airlines شرکت هواپیمایی فری برد ایرلاینز Freebird Airlines در سال 2000 تاسیس شد و یکی از خطوط هواپیمایی چارتری ترکیه می باشد و دارای بیش از 8 هواپیمای مسافربری و باربری است. فرودگاه مرکزی شرکت هواپیمایی ...

متن کامل »

هواپیمایی گرجستان جورجین ایرویز Georgian Airways

  نشان هواپیمایی گرجستان جورجین ایرویز Georgian Airways   شرکت هواپیمایی گرجستان جورجین ایرویز Georgian Airways در سال 2004 تاسیس شد و یکی از خطوط هواپیمایی کشور گرجستان می باشد و دارای بیش از 4 هواپیمای مسافربری و باربری است. فرودگاه ...

متن کامل »