خانه / اطلاعات ویزا کانادا / پزشکان مورد اعتماد برای ویزا کانادا canada visa medical exam

پزشکان مورد اعتماد برای ویزا کانادا canada visa medical exam

پزشکان مورد اعتماد برای ویزا کانادا canada visa medical exam در ایران ( تهران - مشهد - اصفهان - شیراز ) به همراه آدرس و تلفن آنها :

توجه داشته باشید برای معاینه پزشکی فقط می بایستی به پزشکانی که در سایت www.cic.gc.ca/pp-md نوشته شده اند و در تمام کشورها هستند مراجعه نمائید در غیر این صورت معاینه پزشکی شما مورد قبول اداره مهاجرت و شهروندی کانادا قرار نمی گیرد .

پزشکان مورد تائید اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در ایران به تفکیک شهرها عبارتند از :

تهران

  • دکتر رضا فرخی تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۶۵۱۴; ۰۹۱۲۱۲۳۷۷۰۲
  • دکتر فریبا مقصودیان تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۴۲۶۱۴; ۸۸۶۰۹۸۳۸
  • دکتر محمدرضا راهوریان تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۹۶۸۲; ۸۸۵۱۷۶۳۹
  • دکتر ارشانوس پورمند تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۲۵۹۵۸
  • دکتر محمدرضا ابراهیمی راد تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۹۷۵۷

اصفهان

  • دکتر پویا دانشور تلفن: ۳۱۱-۶۲۶۰۰۶۷
  • دکتر نازیلا کرمی تلفن: ۰۳۱۱-۶۲۶۰۰۶۷

مشهد

  • دکتر ایرج ناظم تلفن: ۰۵۱۱-۲۲۵۰۹۱۰

شیراز

  • دکتر محمود واحد تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۴۶۷۱

پرداخت هزینه های ویزا کانادا

مشاوره و مراحل ویزا الکترونیکی کانادا

رزرو و خرید بلیط به تمام شهرهای کانادا